Sjunkande kvalitet i sent tröskad spannmål

Sjunkande falltal i vete och råg, maltkorn som gror och mörkare kärnor hos grynhavre. Den senaste tidens regn har fått kvaliteten på spannmål att dala, bedömer Lantmännen, Svenska Foder och BM Agri.

Den senaste tidens regn har lett till sämre kvalitet på maltkorn.
Den senaste tidens regn har lett till sämre kvalitet på maltkorn. FOTO: EVA WESTIN

De tidigt tröskade partierna har generellt uppfyllt kvalitetskraven men på många håll i landet stoppar regnet upp skörden. Spannmål som tröskats sent eller fortfarande står kvar i fält riskerar att klassas som foder.

– Inte mycket av vetet håller bakningskvalitet i dag och merparten som tröskas nu blir fodervete. Men det är både väder- och sortrelaterat. Vissa sorter står emot regnet bättre. På de håll där vårvetet är tröskat tidigare ser det generellt bra ut. Vissa falltalsbekymmer finns även där men i mindre utsträckning, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.
Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen. FOTO: HELENA HOLMKRANTZ/LANTMÄNNEN

Maltkornet gror

Även maltkornet är i riskzonen. Enligt Mikael Jeppsson är det avgörande att maltkorn tröskas i tid när varan är mogen, men efter den senaste tidens regn ökar problemen med grodda kärnor och en del svajiga proteinhalter.

– I de områden där det tröskas i nuläget, som Mälardalen, har vi även sett att fusariumsvamp ökat något.

Svenska Foder uppger att mindre mängder maltkornskärnor med färgning av fusarium påträffats i södra och västra Sverige, men där har svampen inte bildat toxin.

Lägre falltal och mjöldryga i råg

Rågen är färdigtröskad i nästan hela landet och merparten har klarat kvalitetskraven, men även här har låga falltal synts i senare leveranser. Enligt Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder, har det förekommit mjöldryga i betydligt fler rågpartier än under ett normalår. Det gäller framförallt Skåne och de västra delarna av Sverige.

Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder.
Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder. FOTO: SVENSKA FODER

Mörka kärnor i havre

Eftersom havre tröskas senare finns risk att kvaliteten påverkas av regnet.

– Det vi sett hittills är positivt med stora kärnor, ljus färg, god hygien och ingen förekomst av DON. Men eftersom den fortfarande står ute på många håll finns alltid en risk för bakslag på kvarvarande varor, säger Kenneth Normark.

Enligt Lantmännen syns allt mer mörka kärnor i den havre som tröskas nu.

– Mörknar kärnorna för mycket går det inte att använda varan som grynhavre längre, säger Mikael Jeppsson.

Spannmålsexport aktuellt

Både kvalitet och volymer är dock tillräckligt höga för att Sverige ska kunna exportera kvalitetsspannmål i år. Det bedömer samtliga spannmålsansvariga som Land Lantbruk talat med.

Kenneth Normark, spannmålsansvarig på BM Agri.
Kenneth Normark, spannmålsansvarig på BM Agri. FOTO: BM AGRI

– Kvarnarna får vad de behöver i år och i slutändan handlar det om hur mycket som ska exporteras som kvarnvete eller fodervete. Ödet för rågöverskottet blir troligen foderindustri söderut i Europa. Det verkar dock som att skördarna är bra även där. Sådana faktorer blir prispressande, säger Kenneth Normark. Han tillägger:

– Havre odlas inte så mycket i andra länder vilket innebär att Sverige och Finland är en intressant marknad för utländska kunder. Då blir priserna lite bättre än för andra grödor.