Ska veganismen styra våra kostråd?

Livsmedelsverket jobbar i skarp konflikt med sitt eget uppdrag när man låter forskare som förespråkar veganism var med och utforma näringsrekommendationer, anser Stefan Hellstrand.

Om den planetära dieten införs i Sverige innebär det att 80 procent av mjölkkorna och mjölken ska bort. Detsamma gäller 90 procent av det röda köttet.
Om den planetära dieten införs i Sverige innebär det att 80 procent av mjölkkorna och mjölken ska bort. Detsamma gäller 90 procent av det röda köttet. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Livsmedelsverket med sina nordiska systerorganisationer driver nu en process för nya nordiska näringsrekommendationer att publicera under 2022. Man ska också ta in ekologisk hållbarhet. Tim Benton och Helen Harwatt är kontrakterade för att leda arbetet med att lägga den vetenskapliga plattformen.

Detta dokument kommer att under cirka tio år styra den offentliga synen på vad bra kost för vår och planetens hälsa är. Vad säger då Benton respektive Harwatt om vad som är bra dieter?

Benton är en av huvudförfattarna till FNs klimatpanels (IPCC) rapport Climate Change and Land, med dess kapitel 5 Food Security. Han, tillsammans med övriga författare, menar att dieter som föreslås från en forskargrupp från Chalmers, jämte den planetära dieten från the EAT-Lancet Commission, är exempel på bra dieter.

Den nämnda forskargruppen från Chalmers menar att det bästa är om alla globalt blir veganer. Nästan lika bra är en extrem kycklingdiet med cirka ett kvarts kilo kyckling per person och dag. Det viktigaste är att all mjölk och allt kött från kor och andra idisslare tas bort.

Om den planetära dieten införs i Sverige innebär det att 80 procent av mjölkkorna och mjölken ska bort. Detsamma gäller 90 procent av det röda köttet, det vill säga gris, nöt, får och ren (och med det den samiska kulturen), samt allt vilt utom fågel.

Helen Harwatt har i olika arbeten under senare år argumenterat för behovet av att ersätta proteiner från husdjur med växtproteiner, med angiven tillhörighet Animal Law & Policy Program (ALPP), juridiska fakulteten vid Harvard University. Detta program har som syfte att förbättra djurens villkor via juridiken. Det finansieras helt via donationer från privatpersoner och organisationer engagerade i att förbättra djurens villkor.

Ett exempel på Helen Harwatts arbete är en artikel i tidskriften Nature, publicerad i år med ALPP som angiven tillhörighet. Enligt denna är det bäst om alla globalt blir veganer. Givet ALPPs syfte är ju detta jättebra. Då avlägsnas alla husdjur inom lantbruket globalt. Med detta jobbar Harwatt i enlighet med syftet för ALPP där man via ett urval av fakta och argument att använda i policyprocesser och juridik, gynnar djurrättens sak.

Om någon av dessa tre målbilder genomförs brett och samordnat, har vi global världssvält inom ett år. Går Sverige före i ett slags moraliskt ledarskap, tappar vi vår nationella försörjningsförmåga och med detta vårt nationella oberoende. Under denna färd vidgas klyftan mellan stad och land än mer. Den svenska landsbygdens och lantbrukets förmåga att försörja våra städer sänks kraftigt, och vår demokratis legitimitet urholkas.

Livsmedelsverket jobbar här i skarp konflikt med sitt eget uppdrag enligt regleringsbreven för verksamheten 2020 och 2021, rörande Livsmedelsstrategin, landsbygdsutveckling samt vår egen försörjningsförmåga ända till extremen av krig på svensk mark.

Stefan Hellstrand, hållbarhetskonsult och forskare

LÄS MER: ”Vegetarisk kost är ingen mirakelmedicin”

LÄS MER: ”Skona barnen från vuxnas matfanatism”