Ska vi ha bönder i Sverige?

Mycket har hänt sedan 20 000 bönder samlades till möte i Jönköping 1971 för att protestera mot nedskärningar i lantbruket. Då stod det "Ska vi ha bönder? Sverige - vi kräver besked!" på plakaten. I dag, 50 år senare, är frågan mer aktuell än någonsin, tycker Land Lantbruks Lena Johansson.

För 50 år sedan samlades 20 000 bönder i Jönköping för att protestera mot nedskärningarna inom lantbruket.
För 50 år sedan samlades 20 000 bönder i Jönköping för att protestera mot nedskärningarna inom lantbruket. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

1971 fanns det 155 364 brukningsenheter i Sverige och den odlade arealen låg på drygt 3 miljoner hektar. På 50 år har antalet jordbruksföretag mer än halverats, och trots att den sammanlagda brukade arealen minskat med nästan en halv miljon hektar, har den brukade arealen per företag fördubblats.

Spannmålsskördarna och produktiviteten hos mjölkkorna har under samma period också ökat markant. 1971 fanns det 728 051 mjölkkor i Sverige. 50 år senare var de bara 301 548, men mjölkinvägningen är ungefär densamma då som nu. Allt för att allt färre bönder ska kunna föda allt fler människor.

Samtidigt har matpriserna pressats och hushållen lägger en allt mindre andel av budgeten på mat. I dag använder en familj cirka tolv procent av den sammanlagda inkomsten till matinköp. För drygt 50 år sedan var samma siffra den dubbla.

Svenskt lantbruk beskylls ibland för att inte vara tillräckligt innovativt och effektivt, men tittar man i backspegeln ser man att det genomgått mycket stora förändringar. Inte bara de senaste 50 åren.

Många politiker och andra opinionsbildare talar också om jordbruket med kluven tunga. Samtidigt som de ena stunden begär lägre matpriser, förordar de i nästa andetag ett småskaligt, gammaldags Sörgårdsjordbruk. Något som uppenbarligen inte går ihop om det ska gå att försörja sig som bonde.

Det är i stället hög tid för de ansvariga att fråga sig hur vi vill att framtiden för svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion ska se ut. Visserligen fick vi en Livsmedelsstrategi 2017, där den dåvarande regeringen slog fast att den "tror på svensk landsbygd och svensk livsmedelsproduktion och är övertygad om att mer mat kan produceras i Sverige". Och så sent som i våras benämnde den nuvarande regeringen jordbruket och livsmedelsproduktionen som en samhällsviktig verksamhet.

Men fortfarande, 50 år senare, finns det anledning att återigen ställa frågan till politikerna, samma fråga som stod på ett av plakaten vid 1971 års möte i Jönköping: "Ska vi ha bönder? Sverige - vi kräver besked!"

LÄS MER: ”Det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol”

LÄS MER: Svenska råvaror både för köttätare och veganer