Skånetimmer höjer timmerpriset rejält

Virkesmarknaden är het i södra Sverige. Behovet av timmer är stort och nu höjer Skånetimmer timmerpriset med 200 kronor per kubikmeter.