Skåningar tankar billigare biogas i Danmark

Billig dansk biogas får i dag ersätta den dyrare svenska när Skånes lokaltrafik ska tanka. Så kan det inte fortsätta om Sverige ska få fart på sin egen produktion av biobränslen, anser LRF:s ordförande Palle Borgström.

Palle Borgström, LRF, kritiserar den politiska ryckigheten när det kommer till biodrivmedel.
Palle Borgström, LRF, kritiserar den politiska ryckigheten när det kommer till biodrivmedel. FOTO: ANDERS FÄLLMAN/GUNILLA ANDER

Att man i Skåne kan hitta billigare biogas på andra sidan Öresundsbron är ett talande exempel på hur politisk ryckighet i dag hämmar den svenska utvecklingen av biodrivmedel. Det framhöll Palle Borgström vid ett seminarium om förnybara drivmedel, som på onsdagen hölls i Europahuset i Stockholm.

Bland de medverkande fanns aktörer som Lantmännen, Södra, Biofuel region och Svebio. Men också företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna förekom – de mest troliga blivande regeringsbärande partierna.

Transporter långt efter

Med en knapp vecka kvar till valet riktade Palle Borgström sitt budskap direkt till politikerna. Det är den vingliga kursen i jakten på ”den enda lösningen” som bär en stor del av skulden till att transportsidan ligger så långt efter uppvärmningen i resan mot det fossilfria, underströk han.

– Man har stimulerat en typ av produktion och sedan dragit undan mattan. Så har det varit med etanolen och vi ser det just nu med biogasen. I stället är det mycket fokus på stöd till eldrift och batterier, säger Palle Borgström.

Han ifrågasatte hur långsiktigt hållbar elen egentligen är.

– I Sverige har vi en hyfsad bra balans av vad vi producerar elen av. Men globalt sett produceras två tredjedelar av elen från fossil råvara.

Mer dyrt och komplicerat

– Om vi ska producera el på fossil råvara och köra bilarna med det så har vi inte tagit ett steg i rätt riktning, utan står kvar på samma punkt. Och vi har dessutom gjort det dyrare och mer komplicerat.

Palle Borgström kritiserade politikerna för övertro på en enda snabblösning. Det krävs en hel palett av alternativ för att ersätta det fossila. Här finns också den parallella utmaningen att höja den inhemska produktionen av biodrivmedel.

Många av talarna på seminariet lyfte just detta problem: Det stora glappet mellan den alltför låga svenska tillverkningen av biodrivmedel och marknadens snabbt stigande efterfrågan.

Sverige är bäst i ”EU-klassen” på att konsumera förnybart. Mellan 20 och 30 procent av svenska transporter drivs med förnybara bränslen, beroende på hur man räknar. Flertalet EU-länder är långt på efterkälken.

Likväl är det skogtäta Sverige importberoende av biodrivmedel och dess råvaror.

Palmolja råvara

Den svenska användningen av den fossilfria dieseln HVO växer snabbt. Men en alltför stor andel av råvaran till fossilfria bränslen köps från utlandet, exempelvis i form av miljömässigt ifrågasatt palmolja.

I Sverige finns en stor outnyttjad potential för utveckling av biobränslen från främst skog, men även åkermark, framhöll Palle Borgström.

– Men för att man ska våga investera så behövs det långsiktigt stabila villkor. Det är ett väldigt tydligt medskick till er politiker, avslutade han.