”Skatt på "fulkött" inget annat än plakatpolitik”

En svensk köttskatt lär inte minska användningen av antibiotika och bryter dessutom mot regelverken i både EU och världshandelsorganisationen, WTO. Det skriver EU-parlamentarikern Christopher Fjellner i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor och berör hela mänskligheten. Antibiotikaresistenta bakterier stannar inte vid landsgränser, utan är en global fråga som bäst hanteras gemensamt. Men det innebär inte att ändamålet alltid helgar medlen.

Miljöpartiets föreslår nu en skatt på vad de kallar “fulkött”. En svensk köttskatt lär inte minska användningen av antibiotika och bryter dessutom mot regelverken i både EU och världshandelsorganisationen, WTO. Samtidigt säger Miljöpartiet konsekvent nej till de möjligheter att minska antibiotikaanvändningen globalt som EU:s frihandelsavtal erbjuder.

Att det är valår blir allt mer påtagligt. Miljöpartiet går till val på en skatt på kött där antibiotika används regelbundet vid uppfödningen. Men förslaget är behäftat med så många problem att man undrar om Miljöpartiet ens vill att förslaget ska bli verklighet.

För det första är det oförenligt med EU-medlemskapet, där vi har gemensamma minimikrav för antibiotikaanvändning i jordbruket som dessutom håller på att skärpas. Då får inte Sverige införa egna handelshinder om dessa regler redan följts. Det krävs inga djuplodande kunskaper om EU för att känna till att Sverige inte får införa egna handelshinder.

För det andra bryter förslaget mot WTO:s regelverk. WTO:s regelverk styr den internationella handeln och är extra viktigt för ett litet och exportberoende land som Sverige. Samtidigt som Sverige och EU försöker övertyga USA om att följa regelverket och inte införa ståltullar är det inte läge att införa egna tullar som bryter på regelverket på samma flagranta sätt. Det skulle frånta Sverige all trovärdighet i frågan.

I stället för att agera på egen hand och införa en skatt som bara berör den svenska marknaden borde Miljöpartiet rikta in sig på att arbeta internationellt på såväl EU- som global nivå. Ett bra verktyg är EU:s handelsavtal – som redan idag reglerar användning av antibiotika och som innehåller delar som explicit syftar till att skydda miljön och hållbar utveckling. Det är genom handelsavtalen vi kan åstadkomma reella förändringar.

Men Miljöpartiet säger i Europaparlamentet gång på gång nej till EU:s frihandelsavtal. Frihandelsavtalet med Kanada, som är det mest ambitiösa gällande just miljö och hållbar utveckling, sade Miljöpartiet nej. De har även sagt nej till många andra frihandelsavtal som EU slutit de senaste åren.

Vi måste ta antibiotikaresistensen på allvar. Men vi måste arbeta internationellt för att höja standarden i andra länder för att åstadkomma verkliga förändringar. Att föreslå en svensk skatt på ”fulkött” är ingenting annat än plakatpolitik.

Christofer Fjellner,

Europaparlamentariker (M)

LÄS OCKSÅ: MP: Skatt på ”fulkött” inget handelshinder