Skjutna vildsvin med höga strålningshalter

31 år efter Tjernobylolyckan skjuts vilt med strålningshalter högt över de satta gränsvärdena. Det är vildsvinen som sprider sig norrut och bökar i jorden.

Vildsvin bökar upp jorden med förhöjd radioaktivitet.
Vildsvin bökar upp jorden med förhöjd radioaktivitet. FOTO: MOSTPHOTOS

Vildsvinen börjar sprida sig över de områden som drabbades hårdast av det radioaktiva nedfallet efter Tjernobylolyckan för 31 år sedan. Det visar sig i köttet från de skjutna vildsvinen.

Högt över gränsen

Nyligen uppmättes strålning på 16 000 becquerel per kilo i kött från ett vildsvin och 13 000 i ett annat. De vildsvinen sköts söder om Gävle respektive norra Uppland. Livsmedelsverkets gränsvärde ligger på 1 500 Bq/kg för att köttet ska få säljas, skriver SVT Gävleborg.

– Hittills i år har vi mätt ungefär 30 prover, varav endast 5-6 var under gränsvärdet, säger Ulf Frykman, miljökonsult och provtagare på Calluna, som utför tester på strålning i viltkött.

Halten ökar

Anledningen till de höga halterna anses vara för att vildsvinen bökar ner i jorden där radioaktiviteten är större. Halterna i kött från bland annat älg ligger oftast under gränsvärdet.

– Man kan räkna med att strålningshalten i köttet kommer att öka ännu mer när vildsvinen når de värst drabbade områdena, säger Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, till SVT.

Kan påverka jakten

För vildsvinen själva, som lever ganska korta liv, är risken liten att de hinner få några negativa effekter, men köttet behöver testas en lång tid framöver. Däremot kan det komma att påverka intresset för jakten på den alltmer växande vildsvinstammen, eftersom den som vill sälja köttet stöter på problem. Det i sin tur kan förvärra vildsvinsproblemen för till exempel lantbrukare.

– Jag tror att det kan bli stora problem för både jakten och andra. Med så höga värden kanske jägarna inte är lika intresserade att jaga vildsvin, säger Ulf Frykman.

Alltid en risk

Människor som äter kött med en hög cesiumhalt löper förhöjd risk för cancer.

– Det är ingen akut fara, men det finns alltid en liten risk. Därför säger man aldrig att det är ofarligt, säger Pål Andersson.

Det var jägaren Jouni Lavikkala och hans jaktlag i Furuvik som fällde vildsvinet.

– Jag kommer att fortsätta att jaga vildsvin för sportens skull. Men jag tror att det blir stora problem när andra inte vill jaga för att de sedan inte kan använda köttet, säger Jouni Lavikkala.

Läs mer: Jägareförbundet: Förenkla reglerna för vildsvinskött

Livsmedelsverket mot gårdsförsäljning av vildsvin

Köttet stannar i frysen