Skogsägare i EU-kampanj mot LULUCF

Svenska skogsägare twitter-kampanjar mot avverkningstak. Det är LRF:s Brysselkontor som lanserar kampanjen för att förmå dem som ska rösta i frågan att säga nej.

Jag låter mina träd växa för att avskilja koldioxid. Behöver inga tak på det. Kristina Lindelöf twitterkampanjar mot avverkningstaket.
Jag låter mina träd växa för att avskilja koldioxid. Behöver inga tak på det. Kristina Lindelöf twitterkampanjar mot avverkningstaket.

Under hösten ska EU-parlamentet rösta om EU-kommissionens lagförslag LULUCF som handlar om markanvändning och klimat. Ett delförslag är att enskilda länders skogsavverkning ska begränsas, något som missgynnar skogsrika länder som Sverige och Finland.

"Rösta nej"

LRF:s kontor i Bryssel lanserar nu en kampanj på sitt twitterkonto @LRFBrussels. Under parollen "Vote NO to tie our future harvest levels to outdated data!" (Rösta NEJ till att binda våra framtida skördenivåer till föråldrade data) är svenska skogsägare med i två tweets om dagen med bild och en kort text om varför man inte vill ha ett avverkningstak.

"There should be no limits on sustainable forestry. It´s just wrong.", är till exempel citatet från Theresia Wallden från Hallaryd. (Det borde inte finnas ett tak för hållbart skogsbruk. Det är bara fel.)

LRF: Helt fel

"There should be no limits on being climate friendly", är Frösöbon Nils Björids budskap. (Det borde inte finnas gränser för att vara klimatvänlig.)