Skogsägare kräver tillfälligt stopp av artskyddsärenden

5 000 skogsägare som är medlemmar i Södra kräver att artskyddsförordningen ses över. De menar att tillämpningen av artskyddsförordningen föder misstro och riskerar att hämma skogsinvesteringar.

Förekomsten av Lavskrika har hindrat skogsägare från att avverka.
Förekomsten av Lavskrika har hindrat skogsägare från att avverka. FOTO: LARS JOHANSSON

Södras samtliga skogsbruksområden har nu haft sina årsmöten och antalet deltagare har sammanlagt varit över 5 000. På respektive årsmöten valde man att anta ett uttalande som ställer krav på en översyn av artskyddsförordningen.

”Vi uppmanar både myndigheter och regering att införa ett moratorium, ett tillfälligt stopp av alla pågående och nya artskyddsärenden, till dess att frågan om rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätten har utretts.” skriver de i uttalandet.

Tjäderns livsmiljö har begränsat avverkningsmöjligheterna för skogsägare.
Tjäderns livsmiljö har begränsat avverkningsmöjligheterna för skogsägare. FOTO: ULF EKSTRÖM

Stor osäkerhet

I uttalandet menar Södras medlemmar att de investeringar i tillväxt och naturvård som görs i dag är positiva och lönsamma för kommande generationer och en grundläggande orsak till att Sverige har utvecklats till en framstående skogsnation.

”För skogsägare råder det i dag en stor osäkerhet kring äganderätten och brukanderätten. Av regeringsdeklarationen framgår att den privata äganderätten till skogen ska värnas och att markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt. Trots det fortsätter svenska myndigheter att neka markägare ersättning när brukanderätten inskränks.” hävdar de i uttalandet.