Skogsägarföreningarna i norr går samman

Norra och Norrskog går samman i en ny stor skogsägarförening som får 28 000 medlemmar och geografiskt täcker stora delar av de fyra nordligaste länen.

Norra och Norrskog går samman. Här ses fr v Norrskogs VD Olov Söderström, Norras ordförande Torgny Hardselius, Norras vice ordförande Maria Broman, Norras VD Pär Lärkeryd, Norrskogs vice ordförande Charlotta Kristow samt Norrskogs ordförande Stig Högberg.
Norra och Norrskog går samman. Här ses fr v Norrskogs VD Olov Söderström, Norras ordförande Torgny Hardselius, Norras vice ordförande Maria Broman, Norras VD Pär Lärkeryd, Norrskogs vice ordförande Charlotta Kristow samt Norrskogs ordförande Stig Högberg. FOTO: MIKAEL LUNDGREN

Det är styrelserna för Norra och Norrskog som nu har beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor skogsägarförening. Styrelserna har under senaste året haft en dialog och i slutet av augusti kom beslutet att bilda en gemensam förening.

– Tillsammans blir vi en enormt kraftfull aktör med en konkurrenskraftig industristruktur och förmåga att leda resurskrävande utveckling av skogliga tjänster. Därmed kan vi säkerställa ett långsiktigt värdeskapande för våra medlemmar idag och i framtiden, säger Maria Broman, vice ordförande på Norra i ett pressmeddelande.

Stark skogsägarrörelse viktig

Tillsammans kommer Norrskog och Norra att få cirka 28 000 medlemmar och geografiskt täcker verksamheterna de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen.

– Vi har under de senaste åren sett hur de privata skogsägarnas handlingsutrymme minskat, både på virkesmarknaden och på grund av beslutsfattare som vill nyttja enskilda människors skog till annat än skogsbruk. I dag är en enad och stark skogsägarrörelse viktigare än någonsin. Som förening måste vi slå vakt om medlemmarnas intressen, konstaterar Stig Högberg, ordförande på Norrskog.

Extrastämmor i februari

För närvarande pågår ett arbete för att hitta de bästa möjliga sätten att lägga samman de båda verksamheterna. Nästa steg blir att medlemmarnas representanter, vid var sin extrastämma i början av februari, får ta ställning till hur den nya föreningen ska se ut och fungera.

– Skogsägarrörelsen måste utvecklas hela tiden och det känns fantastiskt att vi tar det här steget. Vårt uppdrag är att tillvara ta medlemmarnas intressen och verka hållbart för att öka värdet på deras fastigheter. När Norra och Norrskog väljer att gå samman skriver vi tillsammans ett nytt kapitel i skogsägarrörelsens historieböcker. Vi har fullt förtroende för att våra medlemmar nu kommer sätta sig in i vårt förslag och se till familjeskogsbrukets bästa, säger Charlotta Kristow, vice ordförande Norrskog.

LÄS MER: Norrskog visar plussiffror

FAKTA: Den nya föreningen

Yta: Halva Sverige - från Sundsvall och uppåt

Medlemsantal: Cirka 28 000

Virkesfångst: Ungefär 3 miljoner m3fub

Omsättning: 4 miljarder kronor