Skogsbolagens personal vill ha björnsprej

Björnmöten är ett arbetsmiljöproblem för skogsbolagens personal i norra Sverige. Nu försöker bolagen hitta en lösning på otryggheten.

Möten med björn har blivit ett arbetsmiljöproblem.
Möten med björn har blivit ett arbetsmiljöproblem. FOTO: MOSTPHOTOS

I norra Sverige har risken för att möta en björn blivit ett allt större arbetsmiljöproblem för Sveaskogs personal.

– Det är många som känner sig otrygga, säger Fredrik Bergström, som är HR Partner på Sveaskog i Norrbotten och Västerbotten

Ingen fysiskt skadad

När skogsbolagens personal är ute i skogen för att exempelvis inventera har risken för att möta en björn ökat och enligt Fredrik Bergström är orsaken en allt större björnstam. 2014 blev en kvinna anställd av Holmen svårt skadad i en björnattack när hon var ute på inventering i ett otillgängligt område väster om Bjurholm i Västerbotten. Än så länge har ingen på Sveaskog blivit fysiskt skadad.

– Risken att bli attackerad av en björn är väldigt liten, men det handlar om den psykiska miljön då personalen känner sig otrygg, säger Fredrik Bergström.

Sökt licens för spray

För att personalen skulle känna sig tryggare i skogar där det är gott om björn ville Sveaskog utrusta viss personal med så kallad björnspray som liknar polisens pepparspray men med betydligt längre räckvidd.

– Vi ville söka personlig licens för ett antal av våra medarbetare, men när vi kontaktade polisen visade det sig att vi inte hade möjlighet att bli beviljad licens för björnspray, säger Fredrik Bergström.

"Inte gett upp"

Den möjligheten hade redan prövats ända upp i högsta förvaltningsdomstolen.

– Men vi har inte på något sätt har gett upp tanken om pepparspray, vi kommer att fortsätta arbeta att alla som har skogen som arbetsplats ska kunna känna sig trygga när de går till arbetet, säger han.

Kan få bära vapen

Sveaskogs personal får inte bära vapen för sin trygghet, men Fredrik Bergström menar att det verkar vara enklare att få bära vapen än björnspray.

– Om våra anställda hade jägarexamen skulle de kunna bära vapen på våra egna marker under jakttiden, hävdar han.

Myndighet får bära spray

Fredrik Bergström konstaterar också att personalen på länsstyrelsen, som till skillnad från Sveaskog är en myndighet, har en allmän rätt att bära med sig pepparspray.

Istället för björnsprej arbetar nu Sveaskog med att kartlägga slaktplatser, bjällror som lever om och ge medarbetarna kunskap i hur man uppträder vid björnmöten för att öka tryggheten och minska riskerna om skogsbolagets personal ser eller möter björn.

Läs mer: Skogsbränderna kan gynna björnarna på lång sikt

Länsstyrelsen varnar för närgångna björnar