Skogsbränder rasar överallt i Sverige

Många skogsbränder härjade i helgen och den svåra torkan ökar risken för ännu fler bränder. Helikoptrar måste kallas in från Norge för att hjälpa till med brandbekämpningen.

FOTO: MOSTPHOTOS

Flera allvarliga skogsbränder har rasat under helgen, utom kontroll. Särskilt allvarliga är bränderna i Jämtlands och Gävleborgs län, där myndigheterna har gått ut med särskilda varningar, viktiga meddelanden, vma i två län. I Jämtland brinner det kraftigt i både skog och mark i Ragunda, där räddningstjänsten uppmanar allmänheten att vistas inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. En brand pågår även i Ljusdals kommun i Gävleborgs län, där uppmaningen är att utrymma och röra sig bort från brandområdena.

Har tillräckliga resurser

Även om den svåra torkan gör situationen tuff både vad gäller personal och utrustning, så finns de resurser tillgängliga som behövs för att bekämpa bränderna. Situationen utvärderas hela tiden, så bedömningen kan ändras. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är de materiella resurserna, i form av utrustning och annat som behövs för att bekämpa bränderna, för tillfället tillräckliga, i stort. Trots alla skogsbränder är det just nu inte aktuellt att kalla in de två italienska specialflygplanen som kan användas för att vattenbomba bränder.

- Genom att vi fått in ett förstärkning med helikoptrar frånNorge, bedömer vi nu att vi ur ett nationellt perspektiv har de som behövs för brandbekämpning. Men vi utvärderar situationen hela tiden, utifrån vädret och vilka bränder som uppstår, så bedömningen kan ändras, säger Mikael Westerlundh, pressinformatör på MSB.

Influgna helikoptrar

Av de norska helikoptrarna har två landat i Älvdalen, två i Bollnäs och två i Örebro för att sättas in där de behövs bäst. I alla län utom tre har skogsbränder rasat i helgen, där bara Skåne, Halland och Gotland har klarat sig. Just nu är enligt SMHI risken stor för skogsbrand stor över hela Sverige, där de enda undantagen just nu är Dalarna och Härjedalen, samt norra Lapplandsfjällen. Många skogsbränder rasar, även om de flesta än så länge har varit av begränsad omfattning. I Stockholmstrakten är det Storstockholms brandförsvar som larmar och leder räddningsresurser för tio kommuner, samt för Uppland, Västmanland, Södermanland och på Gotland.

- Vi är hårt belastade, men stöttar varandra och hjälper till där det finns behov. Den stora frågan är personalen och vatten för släckning. Eftersom insatserna sker över lång tid är det många frågor kring arbetsmiljö, vilotider, transporter och annat. Men det har gått att lösa med övertidsinkallning, säger Niklas Nordeskär, biträdande avdelningschef vid Storstockholms brandförsvar.

Slangar kvar

När det rasar många skogsbränder och slangar och annan utrustning måste vara kvar innan det är säkerställt att en brand är släckt. Om bränderna blir fler kan det innebära en risk för brist på brandslangar.

– Även om det vi har en hel del i lager, finns det en smärtgräns där utrustningen inte räcker till om det blir för många bränder. Men vi stöttar varandra och MSB täcker in vid behov, så just nu har vi inget akut läge med behov av utrustning, säger Niklas Nordeskär, biträdande avdelningschef vid Storstockholms brandförsvar.

Stoppar markberedningen

Skogsbolag som SCA, Södra och Sveaskog har stoppat markbearbetning där brandriskerna är höga, men också kört ut vatten och på annat sätt hjälpa till när skogsbränder uppstår. Flera insatsledare som Land Skogsbruk har talat med berättar om brist på personal och material för att bekämpa bränderna.

- Det är ett problem, både att få fram materiella resurser och med personalsituationen, säger Leif Gäfvert, som är insatsledare vid räddningstjänsten i Gävleborg.

Med tre större bränder i länet är arbetsbördan hög och räddningspersonalen är slutkörd, eftersom det är svårt att få tag i personal och de som är tillgängliga därför måste arbeta desto längre och hårdare.

Bekämpade åtta bränder

I Örnsköldsvik har räddningstjänsten bekämpat åtta skogsbränder i förra veckan, men just nu är situationen åtminstone tillfälligt under kontroll. Även där har det rått brist på både personal och materiella resurser.

– I normalfallet är bemaningen under sommaren inget problem, men nu är det en extrem situation med den svåra torkan, säger Ulrik Lindström, som är insatsledare vid räddningstjänsten i Örnsköldsvik.

Själv har han nu gått på semester i fyra veckor, men är beredd att rycka in, ifall det skulle behövas.

– Självklart ställer jag upp om de skulle ringa och be om hjälp, säger han.

Utöver brist på personal har det stora antalet bränder lett till brist på brandslangar.

– Det är extremt torrt i backen, och innan man kan blåsa faran över efter en brand så blir slangarna i vissa fall kvar i skogen ett tag. Det kan leda till brist på slangar till och från, säger Ulrik Lindström.

LÄS OCKSÅ: Risk för anlagda bränder i torkans spår