”Skogsbruk och naturvård måste lösa konflikten”

Enskilda initiativ är viktiga för att skydda skogen, men att basera arbetet med att nå målet på spridda, okoordinerade, initiativ riskerar antingen att misslyckas eller att bli förfärligt dyrt, skriver Magnus Nilsson i ett debattinlägg.

Frivilliga insatser är viktiga, skriver debattören.
Frivilliga insatser är viktiga, skriver debattören. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När Knut Persson ska anmäla min rapport ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skog” är det inte mycket som blir rätt.

LÄS MER: Knut Persson: ”Nya perspektiv behövs i debatten om skogens miljömål”

I rapporten konstaterar jag att om vi avsätter rätt marker till reservat och anpassar verksamheten på de brukade arealerna på ett träffsäkert sätt kan det bortfall av virke som krävs för att klara miljömålet Levande skogar begränsas till 17-18 procent av bruttotillväxten.

Om någon av parametrarna reservat och/eller anpassning brister i kvalitet stiger behovet av reservat, vilket betyder större bortfall av virke med effekter på råvaror, jobb och inkomster.

Redan idag lämnas 25 procent av tillväxten, varav hälften på befintliga ”naturvårdsarealer” – reservat, frivilliga avsättningar och hänsynsytor.

Persson tycks dock ha fått för sig att huvudtemat i rapporten är att man av klimatskäl bör spara mera skog i naturreservat. Frågan om det är bättre för klimatet att avverka eller låta bli är för vissa intressant och viktig, men den berörs egentligen inte alls i rapporten (har Persson läst rapporten?).

Det enda jag gör är att konstatera att enligt Skogsstyrelsens långtidsstudie SKA 15 väntas virkesförråden på de befintliga "naturvårdsarealerna" fram till 2110 öka med drygt 800 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar en koldioxidinlagring på över en miljard. I en samhällsekonomisk kalkyl är värdet på denna inlagring sannolikt större än värdet på det virke som måste lämnas i skogen om miljömålet ska nås.

De frivilliga insatser många skogsägare gör är oerhört värdefulla, särskilt i det korta perspektivet. Men det reservatsnätverk som miljömålet kräver måste skyddas permanent. Något sådant kan ingen privat markägare lova. Enskilda initiativ är viktiga, men att basera arbetet med att nå målet på spridda, okoordinerade, initiativ riskerar antingen att misslyckas eller att bli förfärligt dyrt.

Det finns tusen sätt att misslyckas med miljömålet, och det finns tusen sätt att lyckas med målet på sätt som är svindyra. Tricket är att nå målet utan stora kostnader.

Persson verkar tyvärr mer intresserad av polemiken än av den seriösa diskussionen.

Magnus Nilsson,

Författare till ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skog”