Skogsdebatten framställs som Davids kamp mot Goliat

Vissa verkar vilja porträttera situationen i skogen som korrupt gerillastyrd. Medan den skogsvård som familjeskogsbrukare byggt kompetens kring i 100 år kastas överbord, tycker Ester Hertegård.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Sätter man den nuvarande debatten om skogen i parallell med historien om David och Goliat försöker de flesta deltagarna göra anspråk på att jämföras med den lilla David som tar fighten mot den stora favorittippade Goliat. Miljöaktivisterna känner att de slåss mot den mäktiga skogsindustrin, regeringen mot överstatliga EU och någonstans mitt i konflikten finns familjeskogsbrukarna som får leva med konsekvenserna av konflikten som nu håller på att bli politik.

Den nationella debatten är inte särskilt konstruktiv och utgör ingen bra grund för att hantera de verklighetsfrånvända initiativen från EU. I en nyligen publicerad intervjustudie från SLU finns ett talande citat från en tidigare skogsvårdschef, aktiv på 1990-talet: ”Skogsfolket ansåg att de stod för fakta medan kritikerna stod för känslor och allmänt tyckande (..). Jag tyckte att det fanns en ganska stor naivitet från kritikernas sida, de behöver inte ta ansvar för konsekvenserna för det de framförde. Men jag är väldigt glad över att miljöorganisationer och enskilda personer trädde fram och kritiserade skogsbruket, för det har kommit väldigt mycket gott ut av det.”

Och visst är det så, de aktivistiska journalisterna som står bakom de skogsbruksfientliga reportagen i bland annat Dagens Nyheter och SVT är inte de som tar konsekvenserna av den politik som förespråkas. Med det sagt är det heller ingen total likriktning åt det andra hållet som efterfrågas.

Man behöver inte vara överens om allt. De ivriga diskussionerna om hur hänsynen i skogsbruket kan förbättras är en förutsättning för ett uthålligt brukande av skogen och bör inte tystna. Men några saker kräver större enighet än idag. Exempelvis en så grundläggande fråga som vilken statistik som bäst stämmer överens med verkligheten och därför bör vara det som rapporteras till EU och sänds i vetenskapsprogrammen i public service.

Vissa intressenter verkar gynnas av att porträttera situationen i skogen som om den vore korrupt gerillastyrd. Alltmedan den skogsvård som familjeskogsbrukare byggt kompetens kring i 100 år kastas överbord i en handvändning. Det är lätt att bli missmodig.

Men en gnutta hopp framkommer i opinionsundersökningarna om vad befolkningen i stort tycker om att bruka skogen. De visar att en stor majoritet har en positiv bild av det svenska skogsbruket och det förtroendet har inte sjunkit under senaste tidens intensiva debatter.

Om debatten verkligen går att likna med legenden om David och Goliat så är förhoppningen att utfallet blir annorlunda. Den enda segern värd att fira är en rimlig avvägning mellan flera intressen, det som lagt grunden för ett svenskt skogsbruk i världsklass.

LÄS MER: Skogen förtjänar en saklig debatt

LÄS MER: Är skogen för komplex för media?