Skogsgödsel av slam från massabruk

Med berikat biokol från slam som kommer från massa- och pappersbrukets vattenrening provas en ny typ av skogsgödsel på Karlstads universitet.

Med en ny typ av gödningsmedel, biokol som framställs ur slam från vattenreningen på massa- och pappersbruk, växter tallplantorna bättre.
Med en ny typ av gödningsmedel, biokol som framställs ur slam från vattenreningen på massa- och pappersbruk, växter tallplantorna bättre. FOTO: CARINA WELIN, PAPER PROVINCE

Under ett år har forskare vid Karlstads universitet gjort försök med tallplantor i växthus som planterats i jord och torv med berikad biokol. Efter analys kan de nu konstatera att plantorna växer bättre.

Kommer från restprodukter

Det berikade biokolet kommer från restprodukter från Stora Ensos massabruk i Skoghall i Värmland.

– Det är resursslöseri att inte ta tillvara på restströmmarna. Vi vill sluta kretsloppen och samtidigt minska kostnaderna för biprodukter, säger Margareta Sandström, miljöchef på Stora Enso Skoghalls bruk.

Miljövänligt gödsel

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Stora Enso, Mellanskog, Econova, Skogsstyrelsen och Paper Province och resultatet kan bli ett gödningsmedel som är bra för miljön på flera sätt.

– Våra markägare är intresserade av en riktigt stark och bra planta. Vi vill ha ett gödningsmedel som är både är ekonomiskt och bra för miljön. De gödningsmedel som används i skogen idag kräver väldigt mycket energi vid framställningen. Kan vi framställa gödsel utan att producera så mycket koldioxid vore det bra, säger Emil Mattsson på Mellanskog.

Fyra miljoner kronor i bidrag

Gödningsmedlet består av biokol som framställs ur slam från massa- och pappersbrukets vattenrening. Sedan blandas kolet med aska från biobränslepannan och kväve från ett kommunalt reningsverk. Pulvret som blir pressas sedan till pellets, den form som bäst passar gödsling från helikopter.

Projektet har fått mer pengar, knappt fyra miljoner kronor från Vinnova, för att fortsätta arbetet i tre år till.

Nästa steg är att använda gödningsmedlet vid Stora Enso plantskola. Under 2020 och 2021 ska plantorna sättas ut i skogen där forskarna sedan kan följa hur plantorna växer.

Läs mer: Näring ska ge plantorna extra skjuts