Skogsstyrelsen: Jägare – jaga granbarkborrar

Skogsstyrelsen uppmanar alla jägare i södra Sverige att även jaga granbarkborrar.

Granar angripna av granbarkbnorre.
Granar angripna av granbarkbnorre. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Efter sommarens torka med de omfattande angreppen av granbarkborre går Skogsstyrelsen ut med en uppmaning till alla jägare, speciellt de i landets sydligare delar: Jaga granbarkborrar!

"Titta extra"

Förhoppningen är att nya skador kan hittas under jakten och att de angripna träden kan tas ut i tid och på så sätt minska skadorna.

– Vi behöver ta till all hjälp som tänkas kan. Här tror vi jägarna, som ofta själva är skogsägare, kan göra en insats och titta extra efter barkborrens spår. Ju tidigare angreppen upptäcks desto lättare att lindra de omfattande angrepp vi räknar med till våren, säger Ove Arnesson, skadesamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Svärmade flera gånger

I vissa län är omfattningen av angreppen större än på ett decennium, och en av anledningarna är att granbarkborren hann få flera omgångar avkommor i värmen som var i somras.

Hål efter granbarkborren.
Hål efter granbarkborren. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Skogsstyrelsen har tagit fram en ny karta som visar var man oftast fått dispens för att avverka tidigare än de gängse sex veckorna, vilket är en indikation på förekomst av granbarkborre.

Gnagmjöl vid stammen

För att se om det finns granbarkborrar i skogen tipsar Skogsstyrelsen om att först undersöka platser där det tidigare funnits angrepp.

"Leta särskilt efter granar där barren är gröna – gulgröna och har barken avfläkt på delar av stammen några meter upp, har rödbrunt gnagmjöl på marken nedanför stammen och som tappar gröna barr. Sådana träd har pågående angrepp av granbarkborre."

Gnagmjöl vid trädstammen.
Gnagmjöl vid trädstammen. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Agera snabbt

Och hittar man angrepp ska granarna transporteras bort eller barkas så fort som möjligt. Är angreppen stora behöver virkesköpare kontaktas och en slutavverkningsanmälan göras.