Skogsstyrelsen vill inte ha Naturskyddsföreningens bidrag

Naturskyddsföreningen har startat en insamling för att skynda på skyddet av skogsmark. Men Skogsstyrelsen, som erbjudits pengarna, tackar nej.

"Varje 100-lapp räddar 5 kvadratmeter skog". Så lanserar Naturskyddsföreningen sin nya insamling av pengar för att skydda naturskogar, det vill säga gamla skogar med höga värden, i synnerhet sådana som aldrig tidigare kalaverkats.

– Dels gör vi det här i samband med lanseringen av vår nya årsbok, dels för att visa på att det saknas medel för skydd av skog samt för att hjälpa till med skyddet, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

– Den biologiska mångfalden och arealen naturskog minskar, och visst kan man se vår kampanj som ett underkännande av statens skogspolitik och avsättning av medel till skydd av skog.

– Vi tror inte att vi kan få ihop pengar till några jättestora reservat, men det är också ett sätt att ge delaktighet för medlemmarna, fortsätter hon.

Tanken är att via samarbetspartners slussa de insamlade pengarna till de verktyg som redan finns för skydd av skog, till exempel reservat eller avtal med markägare. Samarbetspartners skulle kunna vara Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, kommuner, länsstyrelser eller stiftelsen Naturarvet.

– Men vi vill veta och vara delaktiga i vilka områden som skyddas, det måste vara områden i starkt behov av skydd och så vill vi kunna redovisa resultatet för våra medlemmar.

Men Skogsstyrelsen har redan tackat nej till pengarna. Det är juridiskt omöjligt för en myndighet att ta emot icke-statliga medel om de kan rubba förtroendet för opartiskheten.

– Naturskyddsföreningen gör ett bra jobb och vi samarbetar gärna med dem, men inte på det här sättet. Det är inte juridiskt möjligt för oss att blanda myndighetsmedel med deras medel, säger Monika Stridsman, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Malin Sahlin är förvånad över att Skogsstyrelsen tackar nej.

– Det finns till exempel många skogsägare som väntat länge på ersättning för skydd av skog, så pengarna behövs.

undefined