Skogsutredningen vill ha in synpunkter

Skogsutredningen vill ha synpunkter från skogens aktörer. Därför bjuder man in till en hearing den 29 januari i Stockholm för att inhämta synpunkter och förslag från alla skogens aktörer.

Skogsutredningen bjuder in till en hearing den 29 januari. Utredaren Agneta Ögren vill låta så många som möjligt komma till tals.
Skogsutredningen bjuder in till en hearing den 29 januari. Utredaren Agneta Ögren vill låta så många som möjligt komma till tals.

– Det enda sättet att komma vidare med utmaningarna i skogen är genom att fundera gemensamt på lösningar, säger Agneta Ögren, särskild utredare.

Ska stärka äganderätten

Skogsutredningen 2019 har fram till sommaren på sig att försöka lösa några av de många konflikter som blossat upp i skogen de senaste decennierna. Syftet med utredningen är bland annat att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Detta ska ske bland annat genom att utreda statens ansvar för registrering av nyckelbiotoper och hur avverkningar och skydd i den fjällnära skogen ska bedömas.

Ska belysa målkonflikter

Syftet är också att belysa den målkonflikt som kan uppkomma mellan den biologiska mångfalden i skogen och behovet av en växande förnybar bioekonomi, som svar på klimatutmaningen. Utredningen ska dessutom föreslå nya flexibla skydds- och ersättningsformer som ska kunna leda till ett hållbart skogsbruk och en förbättra legitimiteten för den förda skogs- och miljöpolitiken.

– Utredningen har ett mycket omfattande men viktigt uppdrag som ska lösas på en begränsad tid. Trots detta är det viktigt att vi tar oss tid till att låta så många som möjligt av de som berörs komma till tals och framföra kloka förslag till lösningar, säger Agneta Ögren.

Anmälan innan nyår

Intresseanmälan ska göras innan årsskiftet. Mer information om hearingen och om utredningen finns på www.skogsutredningen.se.

LÄS MER: Experterna till skogsutredningen utsedda