Skogsvårdsföretagare får Anders Wallstipendium

Skogsvårdsföretagaren Joakim Gustafsson från Dals-Ed har fått Anders Wall-stipendiet på 100 000 kronor inom kategorin landsbygdsutveckling.

Motiveringen är ”för att i unga år ha byggt upp ett av landets största och mest seriösa skogsvårdsföretag samtidigt som nya affärsområden är under utveckling”.