Skydda alla som drabbas av olagliga aktioner

Svenskt skogsbruk får lägga mycket kraft på att debattera och försöka bilda opinion. Men mot de olagliga aktioner som drabbat skogsbruket på senare tid krävs full uppbackning och stöd från polis och politiker, skriver Knut Persson.

Det är viktigt att politikerna gör tydliga markeringar även mot olagliga skogsaktioner, skriver Knut Persson.
Det är viktigt att politikerna gör tydliga markeringar även mot olagliga skogsaktioner, skriver Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Skogen har nu också drabbats av militanta aktivister. Sveaskogs kontor och personal har utsatts för hot och vandalism och det finns uppgifter om att även familjer drabbats.

Djurproducerande lantbrukare har tyvärr ganska länge drabbats av inbrott, trakasserier och hot. De här angreppen från en mycket liten men helt hänsynslös grupp kan helt förmörka livet för de drabbade.

Att den här typen av aktivism nu också drabbar skogen är mycket illavarslande. Personer har försökt tränga in i Sveaskogs huvudkontor och haft med sig färg som liknar blod. På flera andra kontor har det satts upp hotfulla meddelande. På sociala medier finns uppgifter om att personer som arbetar med skog blivit påhoppade när de är ute med sina barn.

På samma sätt som det i en demokrati är statens skyldighet att skydda alla som vill uttrycka sina åsikter har staten skyldighet att skydda dem som drabbas av olagliga aktioner. Personer som utför sitt arbete eller enligt alla regler sköter sin skog ska inte behöva utsättas för hot och trakasserier.

Civil olydnad har ibland använts som ett sätt att påverka opinionen. I det här sammanhanget skulle det till exempel kunna innebära att personer kedjar fast sig eller klättrar upp i träd som ska fällas. Det är naturligtvis också ett bekymmer att helt lagligt arbete stoppas. Men det är samtidigt en mycket tydlig skiljelinje mot dem som går ytterligare ett steg och trakasserar och hotar dem som bara försöker göra sitt arbete. De här personerna är terrorister och säkerhetspolisen behöver sätta in resurser för att kartlägga dem och åtala när det är möjligt.

Att det så länge funnits en djup klyfta mellan de som äger och arbetar med skog och miljögrupper av olika slag är ett stort problem. När skogen de senaste åren allt mer tydligt blivit viktig för att lindra klimatförändringarna hade man kunnat tro att klyftan skulle minska. Men tvärtom har klyftan ökat och i vissa medier kan man få intrycket att det hade varit bättre att skogen får stå kvar.

Det är uppenbart att skogsbruket tvingas leva med att bli ifrågasatt och att man får lägga mycket kraft på att debattera och försöka bilda opinion. Men det är en helt annan sak att utsättas för terrorism, här behöver man full uppbackning och stöd från polis. Det kan också vara viktigt att politiker gör tydliga markeringar.

LÄS MER: Sveaskogs personal utsatt för hot

LÄS MER: Sveaskog utsatt för hot