Skyddsgröda ska stoppa vildsvinens framfart

Åva Gård har drabbats av stora ekonomiska förluster efter att vildsvin förstört vallen. Nu säkrar de vallskörden genom att så in vallen i skyddsgröda med vicker och vårkorn.

Makarna Fredrik Segerberg och Malin Östlingsson har just firat tio år på arrendet av Åva Gård. På gården som ligger i Österhaninge utanför Stockholm finns ett 60-tal mjölkkor och till arrendet hör 35 hektar mark.

Marken som tillhör gården ligger i ett naturreservat och angränsar till Tyresta nationalpark, en begränsande faktor för jakt i området. Under 2013 förlorade Åva Gård cirka 80 000 kronor till följd av vallskador som orsakats av vildsvin. Vildsvinsbeståndet i trakten hade då ökat kraftigt efter att stödutfodring skett på närliggande marker.

Kan inte styra jakten

– Som arrendatorer kan vi inte styra jakten på markerna, dessutom är jakten begränsad till skyddsjakt under vardagskvällar. Vi kommer inte att bli av med vildsvinen. Därför gäller det att skapa en mindre gästvänlig miljö för dem, säger Fredrik Segerberg.

Efter att vildsvinsangrepp upprepade gånger gett kraftigt försämrad vallskörd har paret bytt växtodlingsstrategi. Sedan 2014 sår de in vallen med fodervicker och vårkorn som skyddsgröda. Sedan dess har vallskadorna på gårdsarrendet sjunkit till cirka 25 000 kronor under 2015. Enligt Fredrik Segerberg skyddas vallinsådden eftersom fodervickern är så tätt växande och snärjande att vildsvinen inte vill ta sig in i insådden. Skyddsgrödan skördas sedan som helsäd och ensileras i plansilo varvat med gräsvall. De har även förkortat vallens liggtid från fem till tre år, treårsvallarna harvas och välts varje år.

Så ung vall som möjligt

– Ju mer kvickrot och annat ogräs det finns desto större blir vildsvinsangreppen, därför försöker vi hålla en så ung vall som möjligt, säger Fredrik Segerberg.

Under 2008 hade gården en produktion på 12 371 kg mjölk på sitt fullfoder. Samma period påbörjades stödutfodringen av vildsvin i trakten, sedan dess har Åva Gård aldrig lyckats uppnå en avkastning i samma nivå. Under 2013 var skadorna på vallen som värst och mjölkproduktionen sjönk till 9 219 kg. Efter två säsonger med fodervicker och vårkorn som skyddsgröda ligger gårdens avkastning nu på 10 173 kg mjölk.

– Vi får inga toppresultat i mjölkavkastning men fodervickern gör att vi kan säkra en bra vallskörd. Ett dåligt vallfoder går inte att kompensera upp. Med den här växtodlingsstrategin kan vi hålla oss under 0,2 kg kraftfoder per kilo mjölk, säger Malin Östlingsson.

undefined