Skyddsjakt på lodjur tillåts

Länsstyrelsen i Blekinge har beslutat att tillåta skyddsjakt på det lodjur som rivit flera får öster om Rödeby i Karlskrona kommun.

Skyddsjakt tillåts på lodjur.
Skyddsjakt tillåts på lodjur. FOTO: BERNDT-LOEL GUNNARSSON

Sedan mitten av juni har fem angrepp inträffat, där sammanlagt 19 får dödats, och alla angrepp har skett inom en radie av fem kilometer i Karlskorna kommun. Alla angrepp har konstaterats att komma från lodjur och inte i något av fallen har lodjuret ätit på sitt byte.

"Ingen annan lösning"

"Länsstyrelsen bedömer att angreppen kommer att fortsätta och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för upprepade skador på får i området" skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Snabbhet viktig

Enligt länsstyrelsen är risken för angrepp störst på kvällen och tidig natt, och efter ett angrepp måste jägare vara snabbt på plats för att skyddsjakten ska lyckas varför det är viktigt att kontakta länsstyrelsens besiktningsmans å snart som möjligt efter ett angrepp.

Läs mer: Rovdjur ska sparas med DNA