Slakteriet släckte hoppet

När LRF och Svenska Pig bjöd in till byggkurs för grisuppfödare var intresset stort. Många vill bygga. Och det är välbehövligt, beståndet av svenska grisstallar börjar bli åldersstiget.

Dessutom finns grund för framtidstro, när konkurrenterna i Europa nu inte utan vånda ställer om enligt grisdirektivet. Suggor ska släppas lösa, grisar ska ha tillgång till strö, och smågrisar får inte svanskuperas rutinmässigt. Det inger hopp om en marknad i bättre balans, åtminstone på kortare sikt.

Men därpå släcktes förhoppningarna bryskt, i alla fall för vissa. Slakteriet sa nej, man vill inte ha fler grisar!

Att Scan brottas med lönsamhetsproblem är ingen hemlighet. Nu tycks företaget välja att krympa sig till lönsamhet, med målet att bara slakta de svenska grisar som behövs för det egna varumärket. Det här drabbar inte bara dem som vill bygga, utan även etablerade producenter. När Scan nu säger upp avtal med grisbönder vill slakteriet förhandla ner priset drastiskt.

– Jag skulle få 270 kronor i lägre intäkt per gris, det pallar jag inte, säger en slaktsvinsuppfödare som fått avtalet uppsagt. Han vill fortsätta föda upp grisar och vände sig till ett annat slakteri. Där blev det nej, man har inte kapacitet att slakta fler grisar.

Efter den så kallade grisskandalen för fyra år sedan verkar branschen fortfarande tilltufsad. Ingen höjer rösten och talar om att Sverige - faktiskt! - har världens bästa griskött. Både muskler och självförtroende saknas.

Vi har frihet från salmonella och en försvinnande låg förekomst av resistenta bakterier, efter årtionden av förbud mot rutinmässig inblandning av antibiotika i fodret. Men allt färre känner till detta. Det blev uppenbart vid ett seminarium om offentlig upphandling, arrangerat av LRF i höstas. Deltagande kostchefer och upphandlare vittnade om en aha-upplevelse, de visste inte att svenskt kött är fritt från salmonella och MRSA.

Vet man inte att vilka mervärdena är, är man inte beredd att betala för dem. Men vi behöver svensk grisnäring och mer upplysning behövs. Kanske kan detta bli en av uppgifterna för det nybildade LRF Kött.