”Slopa de onödiga inkomststöden”

Svenska europaparlamentariker bör under den kommande mandatperioden arbeta för att avskaffa EU:s inkomststöd till jordbruket, eller åtminstone minska dem, skriver Liberala ungdomsförbundet.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Inkomststöden till de svenska bönderna är onödiga och kostar skattebetalarna varje år närmare sju miljarder kronor. Sveriges nyvalda europaparlamentariker bör under kommande mandatperiod göra sitt yttersta för att minska eller helt ta bort dyra och meningslösa stöd som hämmar innovationen.

SCB gör vartannat år en undersökning där de undersöker de svenska jordbrukshushållens ekonomi. Siffrorna ger en indikation på hur stora inkomster lantbruksföretag genererar till deras hushållsekonomi.

Två saker kan utläsas ur siffrorna. Inkomsterna från jordbruket har de senaste åren ökat med cirka 25 000 kronor i genomsnitt för heltidsjordbrukaren vilket ligger i linje med de övriga svenska hushållen. Därtill kan man även utläsa att näringsverksamheten för en genomsnittlig gård i Sverige enbart utgör mindre än hälften av hushållets totala inkomst.

Ett argument som ofta anförs av dem som vill behålla inkomststöden är lantbrukares beroende av stöden att kunna upprätthålla sin verksamhet. SCB:s siffror visar tvärtom att minskat eller slopat stöd skulle få en marginell effekt på jordbrukshushållen. Det eftersom inkomsterna till lantbrukare till stor del kommer från andra inkomster som till exempel inkomst av tjänst, sidoverksamhet, kapitalinkomst med mera.

Kommande mandatperiod i Europaparlamentet kommer bli särskilt viktig för storleken på EUs inkomststöd till jordbrukare. 2021 kommer nästa CAP vara på plats och enligt nuvarande förslag ser stödnivåerna ut att endast marginellt minska.

En välgärning för både EU:s skattebetalare och jordbrukare hade varit att helt slopa inkomststöden eller åtminstone göra signifikanta minskningar. Pengarna som i dag gödslas i onödan över olika stöd har betydligt bättre användningsområden 2019. Brexit kommer innebära en höjd avgift för Sveriges medlemskap vilket skulle kunna motverkas genom en kraftigt bantad CAP.

Därtill är stöden till bönderna orättvisa. Sedan 1950-talet har de europeiska staterna byggt upp höga protektionistiska murar kring jordbruket. Höga tullar har hindrat utländska bönder från att sälja sina varor till Europa, samtidigt som de europeiska producenterna fått orättvisa fördelar i det att deras produkter subventioneras starkt. Inför valet till Europavalet 2019 drev Liberalerna på för halverade stöd till Europas bönder.

Liberala ungdomsförbundets förhoppning är att i synnerhet parlamentets liberala ledamöter verkar för minskade subventioner i kommande CAP 2021. Både bönder och skattebetalare världen över har mycket att tjäna på om jordbrukspolitiken i EU slutar handla om subventioner och protektionism.

Olle Johnsson,

Internationell sekreterare Liberala Ungdomsförbundet

Simona Mohamsson,

Förbundsordförandekandidat Liberala Ungdomsförbundet