SLU söker testbönder för vegetabilisk omställning

Svenska animaliebönder söks för att odla mer vegetabilier. SLU är med i ett internationellt projekt som ska verka för ett mer hållbart jordbruk.

Elin Röös på SLU forskar om hållbar matproduktion och markanvändning.
Elin Röös på SLU forskar om hållbar matproduktion och markanvändning. FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER

Uniseco är ett EU-finansierat forskningsprojekt för ett mer hållbart jordbruk. Det satte igång i maj 2018 och omfattar 15 länder, däribland Sverige. Varje land gör en egen fallstudie.

För Sveriges del söker nu Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tio gårdar som vill utöka sin vegetabiliska livsmedelsproduktion. Grundförutsättningen är att gården primärt ägnar sig åt animalieproduktion för att nu gå över mer till vegetabilier.

Engagemang från näringslivet

Förutom EU-pengarna är den svenska delen av projektet Uniseco också backat av företaget Oatly.

– Oatly var med redan i pilotprojektet, säger Elin Röös. De är naturligtvis i förlängningen intresserade av en ökad havreproduktion i Sverige, men är med som generellt ekonomiskt stöd. Livsmedelsindustrin måste också ta en aktiv del i hållbarhetsarbetet och inte bara sitta bredvid och kräva saker.

Inga patentlösningar

Och det handlar om mat till människor, odling av djurfoder räknas som animalieproduktion i det här fallet.

– Ska vi nå klimatmålen, måste vi få ner animaliekonsumtionen och på sikt även produktionen, säger Elin Röös, som forskar om hållbar matproduktion och markanvändning på SLU.

– Men det finns ingen patentlösning, det måste anpassas efter varje lantbrukares förutsättningar. Vi har tre verktyg för att utvärdera hållbarheten – vi tittar på såväl det miljömässiga som det ekonomiska och det sociala.

Lyckad testkörning

En pilotstudie genomfördes på en gård i Närke 2016-2018 med gott resultat och nu är det dags att gå vidare inom Uniseco, där tio gårdar alltså sökes.

– Som det är i dag är det rätt mycket antingen eller när det gäller animalisk och vegetabilisk produktion och vill en gård expandera görs det oftast inom det man redan håller på med, säger Elin Röös och fortsätter:

– Därför vill vi se om vi kan hitta vägar för animalieproducenter att börja med vegetabilier eller utöka den odling de redan har.

Resultat 2021

Rekryteringen av testbönder sker under våren 2019 och Uniseco-projektet håller på till och med maj 2021.

LÄS MER: Oatly vill expandera – köper kommunal mark