Slut på missgynnande av svensk biogas

Svensk biogas har länge pressats hårt av danska leverantörer som har gynnats av fördelaktiga regelverk. Men nu ska det bli ändring på det, lovar politikerna.

FOTO: IBL

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska ändra i det nuvarande stödsystemet så att svensk biogas blir mer konkurrenskraftig.

– Vi föreslog i budgeten en del kortsiktiga insatser för att jämna ut konkurrensförhållandena, och nu går vi vidare med att ta fram ett nytt regelverk så att det blir jämbördiga konkurrensvillkor för biogasen från Sverige och från andra länder, säger energiminister Ibrahim Baylan, till Sveriges Radio.

Ser över konkurrensvillkoren

Till utredare har regeringen utsett riksdagsledamoten Åsa Westlund (S) som både ska se över konkurrensvillkoren och användningen av biogasen idag. Leverantörerna har varit kritiska mot att danska leverantörer har gynnats på ett sätt som gör att den sveska biogasen inte kan användas på ett bra sätt. Reglerna har gjort det billigare att imporera dansk biogas än att använda svenskproducerad.

– Sverige skiljer ju ut sig genom att vi har ett konsumtionsstöd, medan många andra länder inklusive Danmark har ett produktionsstöd, och det är väl det som har ställt till det, säger Ibrahim Baylan, till Sveriges Radio.

Produktionsstöd ett alternativ

En möjlighet är enligt honom att införa ett produktionsstöd även i Sverige, så att den danska biogasen förlorar hela konkurrensfördelen. Det kan ta ett par år innan förändringen är genomförd och godkänd av EU.

LÄS OCKSÅ: Vårbudgeten - 440 miljoner till fossilfritt