"Sluta flumma om vårt framtida energibehov"

Vi måste släppa den flummiga attityd som just nu gäller om vårt energibehov. Det är viktigt att LRF arbetar för den inhemska energiproduktion som landsbygden kan leverera, tycker Pelle Philip.

Det är viktigt att LRF arbetar för den inhemska energiproduktion som landsbygden kan leverera, tycker Pelle Philip.
Det är viktigt att LRF arbetar för den inhemska energiproduktion som landsbygden kan leverera, tycker Pelle Philip.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi kan notera att vi nationellt är på väg att fastna i prioritering av batteridrivna bilar. Detta utan att ha gjort en framtidsanalys vad det innebär för miljöeffekt om vi skulle få en transportflotta med 70 procent elbilar eller mer.

Det som är allas vår önskan, är att få våra fordon att gå på förnyelsebar energi. Detta har politikerna pratat om länge och nu har fordonstillverkarna anammat idén, men då fastnat endast för elbilar. Redan idag ser vi hur problematiken tornar upp sig. Batterierna håller inte så länge som väntat och är oerhört kostsamma att byta ut. Dessutom är det svårt att hantera logistiken och infrastrukturen kring laddningsmöjligheterna.

Vi har redan idag biogas, HVO och etanol (som vi exporterar till Tyskland), men detta talas det tyst om. Skogskoncernen Södra har nu en fabrik i Mönsterås som tillverkar metanol som drivmedel. Metanolen exporteras till Danmark idag. Allt nationellt producerat på landsbygden, förnyelsebart och fossilfritt.

När det gäller elleveranser så har vi en bas av vattenkraft och kärnkraft och viss del bioenergi. På dagen ger vindkraft och solenergi i bästa fall ett elöverskott, men när natten och kylan kommer, då räcker elen inte till och vi får förlita oss på import och då i första hand från Polen. Där har man idag mycket kolkraftproduktion, men långt gångna planer på att bygga sex nya kärnkraftverk. Fossilfritt förvisso.

Vi exporterar på dagen och importerar på natten. (Var det inte då vi skulle ladda bilarna?)

Det framtida energibehovet i Sverige kommer att öka rejält. Vi har fabriksbygget Nothvolt för tillverkning av bilbatterier och en gigantisk IT-serveranläggning i Skellefteå. Samtidigt kräver SSAB tillgång till vattenkraftsbaserad el, för att visa upp sin miljöprofil. Dessa företag är enorma energislukare. De ligger i Norrland vid de stora älvarna för där finns elen. Vid brist på elkraft finns risk att vissa delar av södra Sverige kopplas bort och blir utan el för att det nationella elsystemet ska klara av rätt frekvens.

Blir det då någon el över till alla dessa eldrivna bilar? Vi må beakta att vi ska fasa ut kärnkraften. Svaret är givetvis nej, såvida det inte sker en rejäl omställning av elproduktionen. Min önskan är att vi får till en realistisk framtidsanalys och släpper den flummiga attityd som gäller just nu. Det är viktigt att LRF arbetar för den inhemska energiproduktion som landsbygden kan leverera. Det gäller även att få till en mer positiv syn på de små kraftstationerna vid våra vattendrag.

Pelle Philip, Månsarp

LÄS MER:

LÄS MER: