Små förändringar i timmerpriserna

Sågtimmerpriserna sjönk något, medan massavedspriserna steg något under andra kvartalet jämfört med årets första kvartal.

Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med två procent under årets andra kvartal jämfört med det första. Sett över olika landsdelar föll priserna i region Syd och Mellan, medan de var oförändrade i region Nord.

Jämför man kvartal två med samma tidsperiod förra året så föll sågtimmerpriserna med fyra procent.

Små rörelser i massavedspriset

När det gäller massavedspriserna är förändringarna små. Från kvartal ett till två steg priserna svagt i region Nord och Mellan medan de var oförändrade i region Syd. Jämfört med 2016 syns ingen förändring i priset.