Småländsk idyll till salu för 50 miljoner

I det småländska odlingslandskapet söder om Eksjö ligger anrika Ryningsholms gård som omfattar 490 hektar. Fastigheten är nu till salu för 50 miljoner kronor.

Ryningsholms gård visar upp en klassisk herrgårdsmiljö med Corps de logi och två flyglar. Namnet kommer från den äldste kände ägaren, riksrådet Peder Nilsson Ryning (död 1611).
Ryningsholms gård visar upp en klassisk herrgårdsmiljö med Corps de logi och två flyglar. Namnet kommer från den äldste kände ägaren, riksrådet Peder Nilsson Ryning (död 1611). FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ

Nuvarande ägare köpte Ryningsholm 1995 och har under en 20-årsperiod renoverat och rustat upp gården. Stora investeringar har gjorts under den senaste tioårsperioden i både bostadsbyggnader och ekonomibyggnader.

En aktiv skötsel av skogsmarken har också skapat bestånd med stor tillväxtpotential.

På de mer torra grus- och sandmarkerna i väster dominerar tallskog.
På de mer torra grus- och sandmarkerna i väster dominerar tallskog. FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ

Gran dominerar

Totalt omfattar egendomen 490 hektar, varav 268 består av skog. Här finns även ett virkesförråd om 34 300 m3sk.

Skogsmarken utgörs till större delen av yngre gallringsskog. Dominerande trädslag på fastigheten är gran, men på de mer torra grus- och sandmarkerna i väster dominerar tallskog. Lövinslaget finner man till större delen i anslutning till jordbruksmarken, fuktiga områden samt intill vattendrag.

På fastigheten finns 59 hektar vatten i flera sjöar med tillhörande fiske, där man kan fiska bland annat abborre, gädda och gös.
På fastigheten finns 59 hektar vatten i flera sjöar med tillhörande fiske, där man kan fiska bland annat abborre, gädda och gös. FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ

Goda jaktmöjligheter

På fastigheten bedrivs sedvanlig klövviltsjakt av älg, rådjur och vildsvin, småviltsjakt av främst hare och räv, samt fågeljakt, främst olika arter av änder och gäss.

Åkermarken om 143 hektar är i huvudsak stenfri och utgörs till stor del av varierad siltlera med god genomsläpplighet. Flertalet skiften ligger nära vattendrag med goda bevattningsmöjligheter. Arronderingen är bra med stora skiften nära gårdscentrum. Betesmarken består av cirka 48 hektar.

Åkermarken om 143 hektar är i huvudsak stenfri och utgörs främst av varierad siltlera med god genomsläpplighet.
Åkermarken om 143 hektar är i huvudsak stenfri och utgörs främst av varierad siltlera med god genomsläpplighet. FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ
Ryningsholms gård omfattar 490 hektar mark, varav drygt hälften består av skog.
Ryningsholms gård omfattar 490 hektar mark, varav drygt hälften består av skog. FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ

Abborre, gädda, gös och kräftor kan fiskas

Därtill kommer 59 hektar vatten i flera sjöar med tillhörande fiske. Vanliga fiskarter är abborre, gädda och gös. Kräftor fiskas också, framförallt i ån mellan Havravikssjön och Assjön.

Solgenån rinner genom fastigheten, och leder vidare till sjön Solgen, som kan nås med båt.

I fastighetens västra del ligger ett gravfält från järnåldern, Ryningsholms gravar.
I fastighetens västra del ligger ett gravfält från järnåldern, Ryningsholms gravar. FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ

Kunglig historia

Ryningsholm visar upp en klassisk herrgårdsmiljö med Corps de logi och två flyglar. Huset började byggas på 1820-talet av kammarherre Arvid Johan Spaldencreutz och slutfördes på 1830-talet av greve C.E Taube.

Under 1920-talet gjordes en omfattande renovering av nedre plan och halva överdelen. Resterande hälft av övre plan har kvar sin interiör från 1830-talet.

Som kuriosa kan nämnas det så kallade Kungarummet, där det sägs att kung Karl XIV Johan Bernadotte övernattade vid något tillfälle på 1830-talet.

Samtliga bostadshus har centralvärmesystem och värms via kulvert från panncentralen med fliseldning. De har också gemensam vattenförsörjning och är fiberanslutna.
Samtliga bostadshus har centralvärmesystem och värms via kulvert från panncentralen med fliseldning. De har också gemensam vattenförsörjning och är fiberanslutna. FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ

Utvändigt har byggnaden under de senaste åren upprustats med nytt tak och avvattningssystem, nymålad fasad och nya eller renoverade fönster. På fastigheten finns ytterligare tre bostadshus belägna utanför gårdscentrum. Dessa är dock uthyrda. Samtliga bostadshus har centralvärmesystem, gemensam vattenförsörjning och är fiberanslutna.

Gårdens ekonomibyggnader är både rationella och i gott skick.
Gårdens ekonomibyggnader är både rationella och i gott skick. FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ

Stall med plats för drygt 100 djur

Under 2010 byggdes ladugården om till ett modernt lösdriftsstall för runt 140 rekryteringsdjur där utfodring sker med bandfoderfördelare och fodervagn på räls. I ena änden av ladugården inreddes ett häststall med sex boxar, sadelkammare, personalutrymme med mera. I anslutning till stallet finns också en belyst ridbana.

Intill huvudbyggnaden vid ån finns en bykstuga/fiskebod.
Intill huvudbyggnaden vid ån finns en bykstuga/fiskebod. FOTO: AREAL FASTIGHETSBYRÅ

Panncentralen har en flispanna, installerad 2008, och i direkt anslutning finns ett flisförråd.

Övriga intressanta byggnader är den stora logen, ett timrat magasin i tre plan, den isolerade och uppvärmda verkstaden samt bykstugan/fiskeboden belägen vid ån intill huvudbyggnaden.