Småskalig vattenkraft kan lätt fördubblas

Hela vattendrag rivs ut med hotoch miljöviten när ägarna förlorat i miljödomstolar. En ny miljölagstiftning från 2019 ger ingen lättnad, skriver Göran Hartmann.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på Land Lantbruks ledare ”Små vattenkraftverk ska inte föraktas”, nr 5/22.

Sveriges största lantbrukstidning bidrog med sin ledarartikel till landsbygdens demokratiska försvar och starka röst mot nedmontering av vattenkraften. Artikeln förde in vattenkraften och energibristen som en tickande bomb i valdebatten, i exakt rätt tid när orimligt höga elräkningar poppade upp efter vinterns första kyla. Debatten är i gång kring en katastrofalt misskött miljö- och energipolitik.

Land Lantbruks ledare beskriver korrekt hur viktig rätt energisatsning är där miljoner människor bor och hur deras miljöer påverkas vid utrivningar. Den småskaliga vattenkraften ger 860 000 hushåll el, men det kan lätt fördubblas. Bara sex procent av de tillfrågade i en opinionsundersökning stödde utrivningar innan elpriserna nådde rekordnivåer. Ledarens innehåll är en politisk dom över sportfiskelobbying, miljöorganisationer, statliga myndigheter med länsstyrelser som med statlig aktivism verkar för att utplåna sjöfördämningarna för levande sjöar och vattendrag, utan respekt för EUs vattenlagstiftning.

Älvräddarnas rutt går till Stockholm och tiden före allmän rösträtt, i likhet med Miljöpartiets valplattform. Det tjänstemannaansvar, som riksdagen beslutade om på nytt 2018, genomfördes aldrig av den miljöpartistiska regeringen.

Hela vattendrag rivs ut med hot och miljöviten när ägarna, som står under galgen, förlorat i miljödomstolar. En ny miljölagstiftning från 2019 ger ingen lättnad. Många vattenmiljöer kommer inte med eller har uteslutits på andra grunder av staten.

Det farligaste som finns i ett statligt rättssystem är agerande aktivism. Vi måste som Norge gjorde efter kriget, göra upp med totalitära krafter. I Sverige står lagporten fortfarande på vid gavel.

Älvräddarna vill inte förstå vattnets uppdämda kraft i sjösystem, som är miljömässigt rätt styrda, även för strid ström. “Lågtröskelsystem” leder till extrem torka eller översvämning nedströms. Värst hotade till ruin är Örebro läns vattenmiljöer.

Det är helt orimligt att påstå något annat än att processer pågår mot ägarnas vilja. Älvräddarna vill tvinga fram utrivningar av den evigt gröna vattenkraften för enbart fiskvandring. Deras list beskrivs bäst av vad en ledargestalt skrev i ett öppet forum i sociala medier 2020:

”Nu håller vi tyst och kör på. Rentav att vi kan lura EU-kommissionen också... men det viktiga är att så fort någon börjar prata om fiskvägar eller dammutrivningar så visar vi upp mantrat ”moderna miljötillstånd”, 99,9% kommer låta sig luras.”

Fri demokrati måste hålla domstolarna rena från aktivism.

Göran Hartman

Vattenreglerare, Tived

LÄS MER: Småskaliga kraftverks bidrag obetydligt

LÄS MER: Även små kraftverk kan vara samhällsnyttiga