"Smått surrealistisk upplevelse"

Ett rekordstort område tallskog har förstörts av älgars bete norr om Kramfors.

Betesskadad tall.
Betesskadad tall. FOTO: MOSTPHOTOS

En av de värsta betesskadorna på tallskog som Skogsstyrelsen har sett på ett område upptäcktes norr om Kramfors i Västernorrland.

När markägaren skulle anlita skogsarbetare för att röja i området upptäcktes skadorna. Även gran, gråal och contorta i området har skador av betet och stora mängder älgspillning låg på markerna.

Totalförstörd skog

Det handlar totalt om 30 hektar självföryngrad tallungskog som under vintern i princip totalt förstörts av älgar.

– Det är de värsta älgskadorna vi någonsin varit i kontakt med i Västernorrland. Det var en smått surrealistisk upplevelse som vi helst hade varit utan. Under en enda vinter har 20 års tillväxt gått förlorad, säger Anna Marntell, skadesamordnare vid Skogsstyrelsen som besökt området.

Kan behöva börja om

Enligt Skogsstyrelsen har 100 procent av tallbeståndet betats sönder – cirka 20 000 självföryngrade stammar per hektar och en anledning till betesskadorna tros vara de stora snömängderna i vintras.

Markägaren kan vara tvungen att ta ner alla träd och börja om då den nuvarande föryngringen inte är godkänd. En uppskattning av värdet på den förstörda skogen är mellan en halv till en miljon kronor.

"Viltstammen måste ner"

– Vi har fått rapporter om fler drabbade områden inom Örnsköldsviks kommun, så ett råd till markägarna är att inventera sina tallungskogar nu och under vintern. Det här understryker vikten av att vi året runt, under alla årstider, hittar en bättre balans mellan fodertillgång och mängden vilt i våra skogar. Viltstammen måste ned, säger Anna Marntell.

Se drönarfilmen från området på Skogsstyrelsens hemsida.

Läs mer: Skogsprogrammets strategi dubbeltydig

Stödutfodring kan ge ökade betesskador

Förslag: Låt en enda myndighet sköta älgförvaltningen