Snart avgörs tvisten om fjällnära skog

Nu är det klart när de första tvisterna om ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog ska avgöras.

Fjällnära skog.
Fjällnära skog. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

För ungefär ett år sedan stämde flera markägare staten på ersättning efter att de nekats tillstånd att avverka fjällnära skog. Om drygt en månad, den 28 och 29 november, hålls huvudförhandlingen i de fem första målen av totalt 24 mål som ska avgöras vid mark- och miljödomstolarna i Umeå och Östersund.

Började neka avverkning

Bakgrunden till att de privata skogsägarna har stämt staten är att Skogsstyrelsen tolkat den så kallade Änokdomen från 2015 på ett sätt som innebar att de i större utsträckning nekar tillstånd till avverkning i fjällnära skogar. Då hade dock markägare som nekades avverkning fortfarande möjlighet att få ekonomisk ersättning.

Läs mer: Dödläget kan brytas redan i höst

Stoppade utbetalningar

Men i november 2016 stoppade Skogsstyrelsen alla utbetalningar till skogsägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära skog. Skogsstyrelsen hävdade då att det fanns osäkerhet kring hur ersättningen skulle beräknas och vilket juridiskt stöd det fanns för att betala ut ersättning.

Dom innan jul

Ungefär samtidigt startade Skogsstyrelsen en utredning om hur ersättningsfrågan ska hanteras. Utredningen tog också upp frågan om skogsbruk i fjällnära skog är att se som pågående markanvändning. Det är en avgörande fråga för möjligheten att få ekonomisk ersättning.

Läs mer: Fältsyn i fjällnära skog: Det känns som en fars

Om drygt en månad hålls alltså huvudförhandlingarna de första målen om rätten till ersättning i mark- och miljödomstolen. Dom faller enligt planerna innan jul.