Snart avslöjar rapport hur ett förbud slår i Sverige

Hur påverkas det svenska lantbruket om glyfosat förbjuds? Och hur ser alternativen ut? Inom kort ges svaren i en rapport från Växtskyddsrådet.

Per Widén.
Per Widén.

Det var efter storpolitisk turbulens som EU i november 2017 gav glyfosat fortsatt godkänt till 2022.

Den svenska miljöministern Karolina Skog, mp, röstade med viss tvekan för kompromissen. Men samtidigt riktade hon ett tydligt budskap till näringen. ”Sverige måste förbereda sig för en framtid utan glyfosat”.

På frågan hur denna framtid kan se ut har Skog konsekvent hänvisat till Växtskyddsrådets rapport.

Rapporten presenteras inom kort

Denna rapport kommer att presenteras i tre delar under januari-mars 2019. Där behandlas både den roll som glyfosat idag spelar inom jordbruket och trädgårdsnäringen, och av effekterna av EU-förbud på den svenska odlingen och på miljön.

Alternativ

Högst är förväntningarna kanske kring Växtskyddsrådets slutsatser om alternativen.

Här ska rapporten visa några alternativa lösningar och dess effekter, både på odlarens kostnader och på miljön. Med exempel ner på gårdsnivå.

Mekanisk bekämpning dyrare

Det alternativ som hittills figurerat mest i diskussionen är att helt enkelt jordbearbeta mer för att på mekanisk väg ta död på den svårbekämpade kvickroten.

Hur påverkar ett glyfosatförbud:

· Intensiteten av mekanisk jordbearbetning?

· Bördighet och markpackning?

· Behovet av maskinkapacitet och arbetskraft?

· Odlingen vid sämre arrondering?

· Läglighet (”timing”) och känslighet för vädermässiga påfrestningar.

– Det går att bekämpa rotogräs mekaniskt, med det blir dyrare, konstaterade Per Widén, Jordbruksverkets expert på ogräs, då han vid den nationella Växtodlingskonferensen på SLU i Uppsala avslöjade några glimtar av vad rapporten kommer att innehålla.

Många frågor

Hur skulle ett glyfosatförbud påverka den redan korta svenska odlingssäsongen? Hur tacklar man utmaningarna att i tid bryta vall under höstarna, och till vilken kostnad. Och hur mycket kan skördarna tänkas sjunka om det minskade tidsfönstret för sådd gör att höstvete måste bytas mot vårsäd, är några exempel.

Glyfosatalternativ utvärderas

Utvecklingen av växtskyddsmedel har visserligen inte stått still sedan glyfosatets herbicida egenskaper på 1970-talets upptäcktes av företaget Monsanto.

Det har kommit fram en ny generation ganska selektiva herbicider som används i odlingen av flera grödor. Om än inte lika långverkande och effektiva för att bekämpa rotogräs som glyfosat. Hur dessa värderas som eventuella alternativ, avslöjas i rapporten.

Fakta: SCB uppdaterar svenska användningen

Som en nyhet i Växtskyddsrådets rapport presenteras SCBs senaste undersökning av hur glyfosat används i det svenska jordbruket, med andel per gröda samt hektar och total areal. Här har ingen uppdatering gjorts sedan 2010.

Detta år behandlades en sjättedel av jordbruksarealen med glyfosat årligen. Sedan dess har intresset för att odla utan jordbearbetning gått upp.