Södra avverkade i naturreservat utan tillstånd

4,9 hektar skog har avverkats utan tillstånd från länsstyrelsen i ett naturreservat i Kronobergs län. Nu är skogsägaren och Södra, som utfört avverkningen, åtalsanmälda för miljöbrott enligt SVT Nyheter Småland.

Det finns naturreservart där man får avverka skog, men det krävs då tillstånd av länsstyrelsen.
Det finns naturreservart där man får avverka skog, men det krävs då tillstånd av länsstyrelsen. FOTO: ULF ARONSSON

Det var länsstyrelsen i Kronoberg som i september 2018 upptäckte att skog avverkats utan tillstånd inom naturreservatet. Därför åtalsanmäler myndigheten händelsen och både markägaren och Södra skogsägarna, som utförde avverkningen, misstänks för miljöbrott.

Tillstånd måste sökas

”Storasjöområdet är ett av få reservat vi har i länet där man kan få avverka skog. Men man måste söka tillstånd och det har missats vid detta tillfälle”, säger Jurjen Schmidt, länsstyrelsen Kronoberg, till SVT Nyheter Småland.

I anmälan skriver länsstyrelsen att avverkningen gjorts i oaktsamhet och kan ha skadat naturvärden, i vilken omfattning är inte klarlagt. Om det är markägaren eller skogsavverkaren som bär ansvaret att söka tillstånd är oklart.

LÄS MER: Granbarkborre i naturreservat lokalt problem

Enligt yttrandet Södra skogsägarna har gjort till länsstyrelsen gjordes en avverkningsanmälan i juli 2018 till Skogsstyrelsen. Men man ansökte inte om tillstånd hos länsstyrelsen.

Dialog med myndigheter

”Vi har uppfattat det som godkänt att genomföra avverkningen och vi tycker oss ha följt de riktlinjer för avverkning som finns inom detta område. I nuläget har vi dialog med myndigheterna och genomför en egen utredning kring ärendet parallellt med den polisutredningen som sker”, säger Håkan Benschjöld, chef region syd, Södra Skog till SVT Nyheter Småland.

Storasjöområdet är ett av Kronobergs läns största naturreservat på 1433 hektar. Området har naturvärden av riksintresse och ingår i Natura 2000 . I reservatet finns bland annat ett aktivt kungsörnsrevir.