Södra satsar på drönare

Genom att satsa på fler drönare i skogen hoppas Södra att fältpersonalens arbete inte bara ska gå snabbare utan även bli mer säkert.

Södra investerar i drönare.
Södra investerar i drönare. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Sedan slutet av 2015 har Södra på försök använt drönare för bland annat inventering av skogsskador. Testerna har fallit väl ut och man ser en stor potential framåt när det gäller den digitala tekniken. Och att reglerna i kameraövervakningslagen ändrades i somras har gjort det enklare att använda drönare i skogsbruket.

Fler drönare i företaget

Södra gör nu en omfattande investering i drönarteknik och kompetensutveckling av personalen. Alla verksamhetsområden har fått drönare och under hösten har 51 tjänstemän utbildats till drönarpiloter.

Drönaren är ett digitalt hjälpmedel som effektiviserar det manuella arbetet för Södras fältpersonal. På kort tid får man en bra överblick över skogen, och snabbt kan se om och var man behöver göra en manuell inspektion eller åtgärd

Säkrare arbetsmetod

– Detta möjliggör ett effektivare arbetssätt som i förlängningen gynnar våra skogsägande medlemmar. Dessutom gör drönaren arbetet säkrare för skogsinspektorn, inte minst vid inventering av vindfällen efter en storm, säger Johan Malmqvist, projektledare i Södra.