Södra sätter hårt mot hårt gällande viltförvaltning

Södra sätter hårt mot hårt och föreslår ett tufft mål för att sänka viltbetesskadorna. 2021 ska minst hälften av älgförvaltningsområdena ha årliga betesskador på tall som understiger 5 procent.

Lena Ek, Södra.
Lena Ek, Södra. FOTO: ANN LINDÉN

– Älgförvaltningssystemet har inte på långa vägar levererat det vi förväntat oss. Faktiskt är det så illa att skadeläget är lika illa i dag som för sex år sedan. Det har inte vänt och nu måste vi sätta ner foten. Kraftsamling mina vänner är ett milt ord för det vi måste göra, sa Södras ordförande Lena Ek på Södras stämma.

Lena Ek berättade om en träff på Naturvårdsverket veckan innan då representanter för Södra och LRF Skogsägarna beskrivit viltskadesituationen och även presenterat förslag och krav om åtgärder.

– Vi måste sänka viltstammen. Om ungskogen hämtar sig och vi får i gång tallföryngringarna kommer situationen bli bättre om några år. Det kommer att bli ett tuffare och tydligare arbetssätt från Södras sida så att ni är medvetna om det, sa Lena Ek.

Med ett tuffare mål där de årliga viltbetesskadorna på tall 2021 ska understiga 5 procent hoppas Södra att trenden ska brytas och att viltstammarna ska komma i balans med fodertillgången.

– Det mesta av det röda på Äbin-kartan ska lysa i gröna färger. Vi ska ta vårt ansvar och det måste också ansvariga myndigheter också göra. Om vi inte får ordning på det här måste vi tänka om och kräva en översyn av viltförvaltningssystemet, sa Lena Ek.

LÄS MER: Fler hjortar, färre älgar – och nya problem

FAKTA: Budskapet till Naturvårdsverk/länsstyrelser:

- Rätt mål i planerna - öka älgavskjutning om skadorna är för stora.

- Löpande uppföljning, korrigerande åtgärder för att nå avskjutningsmålen.

- Jaktmöjligheter på kronhjort måste ökas och förenklas.

- Skyddsjaktsmöjligjter måste finnas som säkerhetsventil. Hanteringen ska vara snabb och förutsägbar.

- Skogsägarföreningarna kan bistå att utveckla systemen.

- Tidsfaktorn är avgörande. Skogsägarna har inte råd att vänta längre.