Södra svarar på öppna brevet: ”Inget behov av förstärkt finansiering”

Södra har inget behov av förstärkt finansiering just nu och principen om lika behandling av alla medlemmar gäller fortfarande. Det är Södras ordförandes svar på ett öppet brev till styrelsen.

Lena Ek, styrelseordförande för Södra.
Lena Ek, styrelseordförande för Södra. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar till Torvald Carlsson, Västervik.

Södra har just avslutat en lyckad process för ägardialog mellan styrelse, ledning och medlemmarna. Totalt har närmare 225 ägardialogsmöten genomförts med över 2 000 deltagare. Mötena har inneburit en mängd inspirerande, kvalificerade och bra diskussioner som alla bidrar till att föra Södra framåt.

Ägardialogen har även inspirerat Torvald Carlsson, Västervik, att skriva ett öppet brev till styrelsen för Södra där han dels uppmanar Södra att tillämpa mer ”fri” prissättning gentemot medlemmarna på prov inom en avgränsad del av Södra, dels efterlyser möjligheten för medlemmarna att delta med ytterligare ägarkapital i avgränsade nysatsningar.

Styrelsen gläds åt det förtroende Torvald Carlsson visar Södras nya satsningar på innovativa, träbaserade produkter. För närvarande har Södra dock inget behov av förstärkt finansiering. De nya satsningarna kommer att finansieras via balansräkningen och normal upplåning.

Tanken på att prova en mer ”fri” prissättning vill vi ta avstånd från. Södras affärsidé bygger på lika behandling av föreningens medlemmar. Vidare strävar Södra efter att ha ett korrekt marknadspris på virket som erbjudande till medlemmarna.

Utöver marknadspriset får medlemmarna därefter, i egenskap av delägare, vara med att dela på den förädlingsvinst som Södra skapar. Vår uppfattning är att detta upplägg är attraktivt och har en bra förankring hos en stor majoritet av ägarna.

Lena Ek,

Styrelseordförande Södra

LÄS MER: Öppet brev till styrelsen för Södra