Södra välkomnar tjäderdomen

undefined

– Vi tycker naturligtvis att det är bra att mark- och miljödomstolen vågar döma ut ersättning, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra, om tjäderdomen som fallit.
– Vi tycker naturligtvis att det är bra att mark- och miljödomstolen vågar döma ut ersättning, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra, om tjäderdomen som fallit. FOTO: MOSTPHOTOS

Frågan om en markägare som inte får avverka på grund av artskyddsförordningen har rätt till ersättning har för första gången prövats i mark- och miljödomstolen och resultatet är att markägaren får ersättning för intrång och rättegångskostnader.

Skogsstyrelsen har ännu inte beslutat om den kommer att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen eller inte.

– Men vi väntar med att kommentera ytterligare tills vi vet om domen kommer att överklagas av Skogsstyrelsen eller inte, säger Göran Örlander.

Göran Örlander, Södra.
Göran Örlander, Södra. FOTO: HENRIK BJÖRNSSON

Liknande fall

Södra bistår två andra markägare i liknande fall. Det ena fallet handlar om har en stämningsansökan hos mark- och miljödomstolen som just nu ligger för behandling. I det fallet är det en avverkning som stoppats med hänvisning till artskyddsförordningen eftersom orkidén knärot växer i skogen. I den andra stämningsansökan som Södra stödjer har en markägares avverkning stoppats på grund av tjäder. Den ansökan är på väg att behandlas i domstol.

Måste få konsekvenser

LRF Skogsägarnas skogsdirektör Magnus Kindbom menar att det här är en tydlig signal om att man har rätt till ersättning.

– En tidig tolkning av domen, om den inte överklagas, är att den måste få konsekvenser med antingen mer medel för ersättningar eller att man ändrar på tillämpningen av artskyddsförordningen, säger han.

Mot Skogsstyrelsens linje

Domen som nu kommit från mark- och miljödomstolen går enligt Skogsstyrelsen emot den linje som staten hittills har drivit, att inte betala ut ersättning för något som är förbjudet.

– Nu återstår det att se om den här domen står sig eller överklagas. Vi kommer att göra en slutgiltig analys av vad det här får för konsekvenser när vi har en dom som vunnit laga kraft, säger Jenny Stendahl, chef för Skogsstyrelsens distrikt Uppsala-Västmanland.