Solcellsanläggningarna ökar stort

Solcellsanläggningarna i Sverige växer kraftigt i antal. Mellan 2016 och 2017 var ökningen 52 procent. Men installationerna är ojämnt fördelade över landet.

Installationer av solceller ökar.
Installationer av solceller ökar. FOTO: KARL MELANDER

I fjol installerades cirka 5 300 nätanslutna solcellsanläggningar. Det totala antalet anläggningar uppgår därmed till 15 300, enligt statistik från Energimyndigheten.

Den totala installerade effekten uppgår till 231 MW, vilket är 65 procent högre än föregående års 140 MW.

Flest i tre län

Av den installerade effekten finns 40 procent i Västra Götalands län, Stockholms län eller Skåne län.

"Vi ser att anläggningar med en installerad effekt över 20 kW växer snabbare både i antal och installerad effekt än de små anläggningarna", säger Jeffrey Berard, statistiker vid Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Fler större anläggningar

Anläggningar med en installerad effekt upp till 20 kW står för 45 procent av den totala installerade effekten, anläggningar klassen 20 kW - 1 000 kW för 52 procent och anläggningar i klassen 1 000 kW och uppåt för 3 procent.

Antalet anläggningar i den största klassen dubblades under 2017 från tre till sex.

Läs mer: Stora brister i många solcellsinstallationer

Solenergi får installeras utan bygglov