Spänd väntan på hur regnet påverkar don-halten

I mitten av augusti var don-halterna i spannmål fortfarande låga. Dock är större delen av havreskörden ännu inte tagen.

Don en giftsvamp som drabbar i första hand havre och vete. Den har framför blivit ett problem under blöta år i landets västra delar.
Don en giftsvamp som drabbar i första hand havre och vete. Den har framför blivit ett problem under blöta år i landets västra delar. FOTO: JOHAN EKLUND

Vid avstämningen den 21 augusti hade 1 100 prover tagits i mottagningar och ute i fält för att undersöka halten av mykotoxiner i spannmål, i första hand havre. Halterna konstaterades vara mycket låga.

Samtidigt konstaterar branschorganisationen Foder & Spannmål att det sedan dess fallit omfattande regn på flera håll i landet och att en stor del av havren fortfarande är oskördad. Läget kan därmed snabbt förändras.

Erik Hartman, VD för branschorganisationen Foder & Spannmål.
Erik Hartman, VD för branschorganisationen Foder & Spannmål. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Mjöldryga i råg

”Överlag håller skördad vara, med enstaka undantag, god kvalitet än så länge. Noteras bör dock att det i vissa regioner finns en betydande förekomst av mjöldryga i råg”, skriver Erik Hartman, VD för Foder & Spannmål, i årets första lägesrapport.

Det lagstadgade gränsvärdet för don (deoxynivalenol) är 1 250 mikrogram per kilo (1 750 mikrogram per kilo för havre) spannmål avseende livsmedelsändamål. För foderändamål finns ett riktvärde inom branschen på 8 000 mikrogram per kilo spannmål.