Spaning 2019: ”Skogspolitiska följetonger rullar vidare”

Nyckelbiotoper, Artskyddsförordningen och den fjällnära skogen. Det är frågor som kommer att dominera den skogspolitiska debatten även under 2019.

Nyckelbiotoper kommer att vara fortsatt i fokus under 2019, spår Land Skogsbruks reporter Mats Ostelius.
Nyckelbiotoper kommer att vara fortsatt i fokus under 2019, spår Land Skogsbruks reporter Mats Ostelius. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det har stormat kring Skogsstyrelsen och nyckelbiotoperna under de senaste åren. Sett ur ett skogsägarperspektiv ser stormen ut att kunna bedarra under 2019. Den riksomfattande inventeringen av nyckelbiotoper stoppas nämligen av Moderaterna och Kristdemokraterna som ju fick igenom sin budget i riksdagen i december 2018.

Hårt kritiserad

Inventeringen har fått hård kritik då virke från nyckelbiotoper blir osäljbart, främst till följd av reglerna för FSC:s miljöcertifiering. Skogsstyrelsen lär dock fortsätta att registrera nyckelbiotoper, om än inte lika intensivt.

Dessutom är FSC:s nya stadgar fortfarande inte fastställda och det blir intressant att se om miljöcertifieringsorganet kan komma vidare i nyckelbiotopsfrågan under 2019. Som det ser ut nu är det enda sättet för skogsägarna att komma ur rävsaxen.

Regeringsdirektiv

Möjligen skulle en borgerlig regering kunna ålägga Skogsstyrelsen att helt avskaffa begreppet nyckelbiotop. Men frågan är hypotetisk eftersom Sverige i skrivande stund (i mitten av december) fortfarande saknar regering.

Men M+KD-budgeten ger också smolk i skogsägarnas glädjebägare. Pengapåsen för formellt skydd av skog minskas med två tredjedelar till 100 miljoner. Många är de skogsägare som därmed får fortsätta att vänta på ersättning för formellt skyddad mark.

Fjällnära skog

En fråga som (än så länge) enbart berör skogsägare nära fjällen är om, och i så fall i vilken utsträckning, de ska få ekonomisk ersättning när Skogsstyrelsen förbjuder föryngringsavverkningar. Frågan avgörs i Mark- och miljödomstolen och dom väntas i januari. Den lär dock överklagas och följetongen lär pågå under hela 2019.

En annan följetong är den om avverkningsförbud på grund av Artskyddsförordningen.

Brukanderätten

I en dom i december gav Mark- och miljööverdomstolen Skogsstyrelsen rätt att kraftigt begränsa en avverkning i västra Götaland. Skälet var att spelplatser för tjäder finns på den aktuella fastigheten. Frågan om ersättning togs inte upp av domstolen och det återsår nu för markägarna att stämma staten.

Den förra regeringen har lovat att se över Artskyddsförordningen. Återstår att se om konkreta direktiv kommer under 2019.

LÄS MER: Mats Ostelius spaning inför 2018: ”Gisslan släpps inte under ett valår”