Spjutspetskandidaten Tiraholms Fisk: ”Gästerna ska komma hit för att bygga relationer”

Tack vare Nils och Vicky Ekwalls framsynta satsning på 1980-talet är deras tre barn fullt involverade i familjeföretaget Tiraholms Fisk i dag. Sjön Bolmen och dess omgivningar kommer alltid att vara hjärtat i företaget där den senaste satsningen är ett gårdshotell. Nu är företaget en av årets spjutspetsfinalister.

Hela familjen är involverad i Tiraholms Fisk. Från vänster: Malin, Jens, Jonas, Nils och Vicky Ekwall.
Hela familjen är involverad i Tiraholms Fisk. Från vänster: Malin, Jens, Jonas, Nils och Vicky Ekwall.

Familjen är samlad till gårdsråd, Nils och Vicky Ekwall och deras tre barn: Jens, Malin och Jonas. Säsongen har inte börjat som de hade tänkt sig. Tiraholms Fisk har som annan besöksnäring drabbats av coronapandemin. Men motgångar är till för att lösas.

– Vi har faktiskt lyckats öka vår omsättning med 2 procent i april i år jämfört med april förra året, säger Jens Ekwall.

Detta trots att bokningar av konferensgäster och hotellgäster försvann nästan över en natt. I april förra året stod hotellverksamheten för 35 procent av företagets omsättning, i april i år var den helt plötsligt nere på nästan noll.

FAKTA: Tiraholms fisk AB

Ägare: Vicky och Nils Ekwall, Malin Ekwall, Jens Ekwall och Jonas Ekwall.

Verksamhet: Yrkesfiske, fiskförädling, gårdsbutik, restaurang, hotell- och konferensanläggning.

Antal sysselsatta: 10 personer året runt, 35 personer under säsong.

Mål: Fortsätta att utveckla verksamheten.

Men som fiskare och skogsbrukare vet de att det inte alltid blir som planerat. Ett snabbt beslut togs att utveckla ett av de andra benen i verksamheten: Förädlingen och försäljningen av fiskprodukter.

Så blev det, det finns inte många Rekoringar och torg inom 10 mils radie där inte Tiraholms fisk är på plats.

– Vi har nått ut till många som inte känt till oss tidigare, nya kunder som vi tror även kommer att hitta hit till Tiraholm, säger Malin Ekwall.

Malin Ekwall visar hotellrummen som präglas av Bolmen i såväl färg som att årorna på väggen är framrotade i bodar runt sjön.
Malin Ekwall visar hotellrummen som präglas av Bolmen i såväl färg som att årorna på väggen är framrotade i bodar runt sjön.

Sedan Land Lantbruk besökte företaget i början av maj har familjen Ekwall tagit beslut om och startat en ny verksamhet för att möta effekterna av pandemin. På Kristi himmelsfärdsdagen öppnade en glassbar där glassen naturligtvis serveras utomhus och som man hoppas ska locka de som i år kommer att semestra närmre hemma.

Nils och Vicky Ekwall har tagit ett litet steg tillbaka och lämnar över mer och mer till de tre barnen. Det var Nils pappa som började med yrkesfiske i Bolmen. Nils och Vicky öppnade gårdsbutik 1988 och så småningom Sveriges enda insjöfiskrestaurang. Så pågick och utvecklades verksamheten. Tills tiden var mogen för den riktigt stora satsningen, gårdshotellet som öppnade i juni 2018, en investering på omkring 20 miljoner kronor.

– Det unika hos oss är fisket, närheten till sjön. Här driver vi en anläggning med en levande gårdsmiljö och naturen in på knuten som vi tror kan inspirera många. Vi ville bygga ett hotell som skulle passa in i vårt koncept som är "Nära på riktigt". Nära till naturen, till råvaran, till gästerna, till varandra. Gästerna ska komma hit för att bygga relationer, säger Malin Ekwall.

Det är svårt att hitta en vackrare arbetsplats än den Nils Ekwall har. Det är sjön Bolmens fina vatten och rika fiske som är fundamentet i företaget Tiraholms fisk.
Det är svårt att hitta en vackrare arbetsplats än den Nils Ekwall har. Det är sjön Bolmens fina vatten och rika fiske som är fundamentet i företaget Tiraholms fisk.

Tiraholms Fisks tips för att lyckas som entreprenör:

- Var flexibel! Se problem som en möjlighet och var beredd att ställa om snabbt om det behövs.

– Bygg upp resurser. Det handlar inte bara om ekonomin i företaget utan gäller även att bygga upp en kompetens bland medarbetare.

- Var rädd om vänner och nätverk.

- Samverka lokalt med andra företagare. Om det går bra för oss så spiller det över på andra i bygden.

- Involvera barnen tidigt och fråga om de är intresserade av att vara med i företaget. Men tvinga inte in dem utan låt dem testa annat först.

- Låt nästa generation hitta de områden som de brinner för och är bra på.

Hotell- och konferensanläggningen var en strategisk satsning för att möjliggöra för fler säsonger och för att kunna ha fler sysselsatta i företaget året runt och därmed också att ta vara på kompetensen hos personalen. Beläggningen har varit över förväntan, tills coronapandemin slog till.

– Genom att behålla samma personer i företaget och undvika årlig nyrekrytering av alla medarbetare bibehålls ju kunskap, erfarenhet och förståelse för företaget, något som också är en viktig byggsten för vidareutveckling, säger Malin Ekwall.

Sedan drygt fem år är Tiraholm också platsen för ett helt unikt utbildningsprojekt på det viktigaste livsmedlet - vatten. Varje år får omkring 1 000 gymnasieungdomar utbildning vid ett tvådagars internat. Projektet drivs av Sydvatten AB som även hyr lokaler för Forskningsstation Bolmen på gården.

– Samarbetet gör Tiraholm och Bolmen till ett sydsvenskt centrum för inlandsvatten- och insjöfiskerelaterade frågor med internationella inslag, säger Malin Ekwall.

Gården Tiraholm domineras sedan 60 år tillbaks av fiske och skogsbruk. Men nu har nötkreaturen återkommit i form av röda Anguskor med kalvar som håller naturbetesmarkerna öppna.
Gården Tiraholm domineras sedan 60 år tillbaks av fiske och skogsbruk. Men nu har nötkreaturen återkommit i form av röda Anguskor med kalvar som håller naturbetesmarkerna öppna. FOTO: TOMAS ANDERSSON

Det är sjön Bolmen och fisket i den som är grunden i företaget. Det finns gott om fisk - ål, gös och gädda. Fisken tas upp skonsamt och därmed kan skyddsvärda arter och exemplar återutsättas i sjön eller säljas vidare levande. Utöver den fisk som finns i sjön odlas regnbågslax i kassar.

Att fisket är hållbart är, precis som att övrig verksamhet i Tiraholm, självklart. Lever man på det som naturen ger så måste man hushålla väl med resurserna.

– Vi kan inte såga av den gren som vi sitter på, säger Jonas Ekwall.

Familjen är mån om att förvalta fastigheten och företaget för framtiden. Gården ska vara både ett inbjudande besöksmål och en attraktiv boplats för flera generationer.

– Skogsbruket är dubbelcertifierat och ligger oss varmt om hjärtat. Flera betesmarker har återställts då den biologiska mångfalden är viktig både ovan och under ytan, säger Nils Ekwall.

Gårdshotellet är en del av den senaste satsningen.
Gårdshotellet är en del av den senaste satsningen. FOTO: STEPHEN LOMBARD

Nyckeltal: Tiraholms Fisk

Omsättning 2016: -

Omsättning 2017: 11 684 264 kronor.

Omsättning 2018: 13 370 564 kronor.

Omsättning 2019: 17 219 280 kronor.

Omsättningsökning 2016-2019: 47 procent.

Resultat efter avskrivningar 2019: 3 608 290 kronor.

Vinstmarginal: 21 procent.

Motivering för Tiraholms Fisk:

Gården som funnits inom familjen sedan 1920-talet är i grunden ett traditionellt småländskt lantbruk, men när Nils och Vicki Ekwall tog över 1981 startade de fiskförsäljning. Ett ovanligt val mitt i Småland som kompletterades med en gårdsbutik i slutet på 1980-talet.

För att vidga erbjudandet om närproducerat driver de även restaurang och hotellverksamhet. Syftet har alltid varit att ge en lokal upplevelse och de är också i mångt en föregångare till dagens hållbarhetsfokus.

Ledorden för gården som årligen har tusentals gäster är ”ät maten omkring dig och upplev det lokala”. I dag leder barnen Malin, Jonas och, delvis, även storebror Jens det operativa arbetet.

På Tiraholms fisk lever man av och med naturen, vilket är rätt i tiden och framtiden ser ljus ut.

Fredrik Bäckström, kundansvarig Skog & lantbruk, Swedbank

Fotnot: Tiraholms Fisk startades i sin nuvarande form 2016, därför finns inga jämförbara omsättningssiffror för det året.