Stabilt men lägre resultat för Södra

Södra redovisar ett stabilt resultat för de första tre kvartalen, trots en försvagad marknad. Rörelseresultatet är på 2 520 miljoner kronor.

Granbarkborreskador i Sverige och Centraleuropa har lett till ett överutbud på sågade trävaror.
Granbarkborreskador i Sverige och Centraleuropa har lett till ett överutbud på sågade trävaror. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Rörelseresultatet för årets första nio månader är tillfredsställande, men för tredje kvartalet är rörelseresultatet lägre än föregående års mycket starka resultat. Men det står sig väl mot bakgrund av rådande situation vad gäller konjunkturbild, efterfrågan och marknadspriser, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Försvagad skogskonjunktur

2018 var resultatet för samma period 3 533 miljoner kronor året innan, drygt 1 miljard bättre. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16 procent.

Skogskonjunkturen har försvagats under året. Det gäller inte minst på Södras huvudmarknader i Europa.

– Prisnedgången har varit stor främst på marknadsmassa, men även på sågade trävaror där granbarkborrens angrepp påverkat prisbilden. Det råder ett överutbud på sågade granprodukter som en effekt av granbarkborreangrepp i Sverige och Centraleuropa, säger Lars Idermark.

Det råder ett överutbud på sågade trävaror på den europeiska marknaden.
Det råder ett överutbud på sågade trävaror på den europeiska marknaden. FOTO: TINA ANDERSSON

Idermark: ”Arbetet fortsätter med oförminskad styrka”

Situationen är mycket allvarlig inom Södras primära verksamhetsområde och även om Södra lyckats hantera situationen på ett tillfredsställande sätt råder osäkerhet kring utvecklingen framöver.

– På medellång och lång sikt är förutsättningarna för skogsnäringen och skogsbaserade produkter trots allt mycket goda genom den omställning som sker i samhället mot en ökad bioekonomi. Södra har ett långsiktigt perspektiv och har under senare år genomfört stora förändringar med betydande investeringar för att stärka konkurrenskraften. Detta arbete fortsätter med oförminskad styrka och kommer att prägla den nya koncernstrategi som är under framtagande, säger Lars Idermark.

LÄS MER: Priset sjunker på leveransvirke