Stad och land måste hänga ihop

Det är helt avgörande att stad och land hänger ihop snarare än slits isär. Vi har inte råd med en utarmad landsbygd. Hela Sverige ska leva, skriver Ebba Busch och Peter Kullgren, Kristdemokraterna.

handlar om mängder av saker, skriver Ebba Busch och Peter Kullgren, båda KD.
handlar om mängder av saker, skriver Ebba Busch och Peter Kullgren, båda KD. FOTO: ANN LIND N

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveriges landsbygd är under hårdare press än på flera decennier. Elektricitet och drivmedel gräver djupa hål i medborgarnas plånböcker, rovdjurspolitiken bedrivs utifrån storstadsperspektiv, skogsägare behandlas som oansvariga småbarn och vägarna vittrar sönder.

Det här är akuta problem för alla de människor som lever nära problemen och drabbas direkt av dem. Men i förlängningen kommer även städerna att drabbas. Hela Sverige hänger ihop och därför måste hela Sverige både leva och fungera.

Kristdemokraterna är Sveriges landsbygdsparti och har arbetat med frågorna i många år. Bara under denna mandatperiod har vi gett ut två omfattande landsbygdsprogram som kan ge landsbygden både ett andrum och en nystart. Och nu, när Rysslands invasionskrig i Ukraina slår mot hela den europeiska säkerhetsordningen, så måste fler partier se att landsbygdens villkor även påverkar vår nationella säkerhet. Tre områden är särskilt viktiga:

1) Det viktigaste vi kan göra här och nu är att omedelbart börja arbeta för att öka Sveriges självförsörjning på mat. I dagsläget är bara varannan tugga svensk. Det är dels dåligt för våra lantbrukare, som inte får förutsättningar att klara sig på sitt arbete. Det är dessutom dåligt för svensk säkerhet. Vi har redan sett vad som hänt med våra livsmedelspriser efter pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Den utvecklingen kan bli betydligt värre. I ett läge där handelskedjorna skadas ännu mer riskerar Sverige att få stora problem med att föda den egna befolkningen. Vi vill öka Sveriges självförsörjning till 75 procent och öka landets beredskapslager av drivmedel och viktiga insatsvaror.

2) Om människor ska kunna bo och leva i hela landet så måste även tryggheten gälla i hela landet. I nuläget har många samhällen utanför städerna flera mil till närmaste polis. Det är ohållbart, inte minst eftersom internationella stöldligor sedan länge har listat ut att det är förhållandevis riskfritt att begå brott på landsbygden. Vi vill därför anställa 10 000 fler poliser. För att snabbare nå fler poliser föreslår vi en ettårig utbildning. Den ska utformas så att man efter den kan gå ut i tjänst på en ny polisanställningsform eller fortsätta studierna likt nuvarande polisutbildning. Vi föreslår också att både kommun och stat ska kunna finansiera tjänsterna, efter sina behov.

3) Jakten och rovdjuren är två områden där storstaden alltför länge har ignorerat landsbygdens villkor och åsikter. Sedan 2015 har de rödgröna arbetat hårt för att göra det krångligare att jaga, med bland annat förslag om licens på magasin. Vi har hittills lyckats stoppa det, men det är tydligt att de kommer att fortsätta sina ansträngningar, trots att extremt få brott begås med lagliga vapen. Dessutom behöver vargstammen minskas och samköras med Norges, eftersom vargar inte bryr sig om nationsgränser. Vi vill även minska bestånden av björn, säl och skarv.

Att värna landsbygden och möjligheten att leva där handlar om mängder av saker. Livskvalitet, mångfald av boendealternativ och även nationell säkerhet och trygghet. Centerpartiet valde 2019 att prioritera Socialdemokraternas och Miljöpartiets fortsatta maktinnehav. Vi prioriterar istället Sveriges mående och utveckling. Och där är det helt avgörande att stad och land hänger ihop snarare än slits isär. Vi har inte råd med splittring. Vi har inte råd med en utarmad landsbygd. Hela Sverige ska leva och hela Sverige ska fungera.

Ebba Busch (KD), partiledare

Peter Kullgren (KD), partisekreterare

LÄS MER: Samarbeta med dem som ser landsbygdens behov

LYSSNA: ”Jag vill ha fötterna i myllan”