Stark tillväxt för affärsfokuserade bröder

Spjutspets 2018. Kandidat 4 (av 6): Widegrens gård. Vårbruket är i full gång hos bröderna Ansén när Land Lantbruk besöker Widegrens Gård AB på mellersta Gotland.

Snabb tillväxt för ekoodlande bröderna Ansén. Deras företag Widegrens Gård har ökat omsättningen från 15 till 62 miljoner kronor de senaste sex åren.
Snabb tillväxt för ekoodlande bröderna Ansén. Deras företag Widegrens Gård har ökat omsättningen från 15 till 62 miljoner kronor de senaste sex åren. FOTO: KARL MELANDER

Snart ska uppemot 140 sommarjobbande ungdomar handrensa fälten där ekologiska morötter och lök odlas.

 – Det är mycket att hålla i men vi har duktiga medarbetare, säger Olof Ansén som tillsammans med sin sju år äldre bror Jakob äger Widegrens Gård, en av landets största ekologiska odlare.

Hela växtföljden

Widegrens Gård brukar cirka 750 hektar mark, omlagd till Krav eller i karens till omläggning. Jorden på Gotland lämpar sig bra för rotfrukter och potatis och på ön produceras en betydande del av landets alla morötter.

Förra ägarna fokuserade mest på morötter. Numera odlar Widegrens Gård hela växtföljden i egen regi. Grödorna är morötter, potatis, lök, raps, åkerbönor, majs, vete, korn och vitklöverfrö samt olika gröngödslingsgrödor.

Handrensning gäller

Morötter, potatis och lök är de mest arbetsintensiva odlingarna och Widegrens Gård kan tvätta, sortera och förpacka dessa produkter i sina packerier. Allt är Kravodlat och det betyder handrensning i odlingarna av morötter och lök.

Bröderna Anséns tre råd

· Skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, banker och medarbetare

· Det är positivt med flera ägare. Det ger olika fokus och infallsvinklar när beslut skall tas samtidigt som det är fler som driver på.

· Ha din affärsradar på hela tiden, "business är kul".

De sommarjobbande ungdomarna arbetar i princip varannan dag - för att de ska få lite ledigt under sommaren - vilket betyder att 70 är ute varje dag och rensar i de snörräta raderna av morötter och lök.

– Vi odlar i stor skala men det är fortfarande handkraft som gör arbetet på åkern. Utan handrensning klarar vi inte av det vi gör, säger Olof Ansén.

Eget varumärke

Coop är en stor köpare av deras morötter och sedan 90-talet levererar gården till Coops ekologiska varumärke Änglamark. De har också ett eget varumärke – Widegrens Gård.

Via det säljs morötter och potatis på Gotland, i Stockholmsområdet och Mälardalen. Utöver detta säljer man även till andra packerier.

Vill utveckla produktionen

För sex år sedan köpte bröderna Ansén företaget från bröderna Widegren i en generationsväxling. Sedan dess har verksamheten expanderat rejält och omsättningen har gått från 14 till 62 miljoner kronor.

– Omsättning är egentligen ointressant utan vårt intresse är att utveckla produktionen, en strävan att hela tiden gör det lite bättre och smartare, säger Olof Ansén.

Fakta: Widegrens Gård AB

Ägare: Olof och Jakob Ansén.

Areal: Brukar 750 hektar.

Produkter: Morötter, potatis, lök, majs, raps, majs, åkerbönor, vete, korn och utsädesodlingar. Hela odlingen är ekologisk.

Antal anställda: 20.

Omsättning: 62 miljoner kr (brutet räkenskapsår 2016/2017).

Båda bröderna är nöjda med lönsamheten "och bra år behövs för att väga upp de som är sämre".

Som många andra odlare, inte minst på Gotland, var det mycket blött på fälten i höstas.

– Det höll på att gå riktigt illa. Vi tappade en betydande mängd lök och morötter, säger Jakob Ansén.

– Det hade blivit ännu värre om vi inte haft så många fantastiska medarbetare och samarbetspartners som ställde upp och hjälpte oss när det var som värst i september/oktober.

Fokus på utveckling

Under de sex år som bröderna drivit företaget har antalet anställda ökat från 6 till 20 personer.

– Vi har varit på en tillväxtresa, nu är det mer fokus på att utveckla organisationen och processerna.

Men det innebär inte att de inte fortsätter att satsa och förnya företaget. I höst ska de bygga ett kyllager och potatispackeri på egen ägd mark och lämna de hyrda lokalerna i Visby.

– Vi vill vara en av de ledande aktörerna i landet när det gäller odling, tvättning, sortering och förpackning av ekologiska morötter, potatis och lök.

Digitalisering inför framtiden

Bröderna går just nu en affärsutvecklingsutbildning anordnad av Almi Gotland och Hyper Island. Utbildningen fokuserar på digitalisering, affärsmodeller och den framtida organisationen med kunden i fokus.

– Det är en utbildning som känns bra. Vi vill lära oss tänka i nya banor, förfina och förnya företaget, säger Olof Ansén.

Kompletterar varandra

Bröderna tycker att det fungerar bra att jobba tillsammans. Den äldre brodern Jakob har ansvaret för odlingen och Olof för personal och försäljning.

– En ser till att produkterna kommer in på gården, den andre ser till att de lämnar gården, säger Olof Ansén.

– Vi kompletterar varandra bra, säger Jakob Ansén.

Rådgivarkommentar till Widegrens Gård AB

"Bröderna Ansén har med målmedvetenhet, strategisk planering och mod byggt upp ett framåtsyftande företag i Rotfruktsbranschen. Att huvudinriktningen skulle vara ekologisk produktion var det aldrig någon tvekan om. Genom förvärvet av Widegrens Gård fick man även tillgång till know how från de tidigare ägarna samt ytterligare marknadskontakter. Att lyckas med denna bedrift i dagens konkurrens låter sig inte göras utan lönsamhetsfokus, uthållighet, organisationsförmåga och duktiga medarbetare. Bröderna har effektivt lyckats kombinera alla framgångsfaktorer på ett imponerande sätt. Olikheterna bröderna emellan tas väl tillvara genom tydlig ansvarsfördelning. På det hela taget är Widegrens Gård en utmärkt definition på ett spjutspetsföretag."

Källa: Gösta af Petersens, lantmästare, Kube Gård

Andra nominerade till Årets spjutspets: Återvinning och hållbarhet en lönsamväg för Wiggeby

Köpte begagnad mjölkrobot – sedan var problemet löst