Stärk våra gröna näringar för ökad hållbarhet

Trots att den svenska ekonomin är hårt ansträngd har vi den här gången lyckats hålla igång importen av livsmedel. Men vad händer om det kommer en ny global kris som hindrar vårt normala flöde av importerade livsmedel? Det frågar sig företrädare för Centerpartiet.

Vad händer om det kommer ny global kris som hindrar vårt normala flöde av importerade livsmedel? Det frågar sig företrädare för Centerpartiet.
Vad händer om det kommer ny global kris som hindrar vårt normala flöde av importerade livsmedel? Det frågar sig företrädare för Centerpartiet. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Den rådande krisen har visat stora brister och svagheter i det svenska samhället och i vår civilberedskap. Trots att den svenska ekonomin är hårt ansträngd har vi den här gången lyckats hålla igång importen av livsmedel. Men vad händer om det kommer en ny global kris som hindrar vårt normala flöde av importerade livsmedel?

Vi behöver lära oss av krisen. En av dessa lärdomar är att vi måste öka livsmedelsproduktionen och därmed höja hela landets självförsörjningsgrad, som stadigt sjunkit i och med att producenterna blivit färre och konsumenterna fler. Det krävs betydande regelförenklingar och ökade utvecklingsinsatser för att stärka landsbygden och möjliggöra en högre självförsörjning.

På Gotland har vi en stark tradition av företagande inom de gröna näringarna och övrig livsmedelsproduktion. Vi centerpartister anser att vi måste ge bästa möjliga förutsättningar för att öka den lokala livsmedelsproduktionen framåt. På så vis förbättrar vi även förutsättningarna för en levande landsbygd och mer närodlad mat i våra lokala butiker och restauranger. Detta har alltid varit viktiga frågor för oss centerpartister – men idag är det påtagligt hur mycket det behövs.

Krisen visar även behovet av fler livsmedelsproducenter som arbetsgivare på Gotland. Med fler företagare inom de gröna näringarna skapas fler arbetstillfällen och på så vis stimuleras vår regionala ekonomi och gör oss mindre sårbara om andra näringar drabbas. Till detta behöver vi satsa mer på utbildningar och uppmuntra våra barn och ungdomar att söka sig till de gröna näringarna. Närodlat och hållbarhet ligger i tiden.

Som vi ser det ska närproducerat och vidareförädlade livsmedel vara en naturlig och kraftfull del i varumärket Gotland. Tillsammans med våra andra viktiga näringar gör det oss starkare framåt.

Karl-Johan Boberg (C),

Gotland

Malin Åberg (C),

Gotland