Stärkt äganderätt i oroliga tider

Många markägare upplever att principen frihet under ansvar krymper. Äganderätten måste ständigt konkurrera med andra samhällsintressen. Inte minst i frågan om samhällets gröna omställning, skriver Tove Mellgren i ledaren.

Markägarens rätt till sin mark måste ständigt konkurrera med andra samhällsintressen, skriver Tove Mellgren.
Markägarens rätt till sin mark måste ständigt konkurrera med andra samhällsintressen, skriver Tove Mellgren.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

De gröna näringarna har klarat coronakrisen relativt bra. Enligt Grönt näringslivsindex som nyligen släpptes har de flesta branscher inom näringen klarat den för övriga samhället hårda pandemin bra, och inom vissa områden har framtidstron till och med stärkts.

Trots att näringen generellt går bra och så smått börjar få status som den basnäring som den är, finns orosmoln. Äganderätten är hotad från många håll. I alla fall om man läser många av de motioner som kommit in till LRFs riksförbundsstämma, som hålls i veckan som gick. Vilt- och rovdjursfrågor, markintrång, mineralbrytning, strandskydd är bara några av de frågor som oroar och som samtliga berör den grundlagsskyddade äganderätten.

Många upplever att principen om frihet under ansvar, som svenska markägare i praktiken levt med under lång tid, krymper. Markägarens rätt till sin mark måste ständigt konkurrera med andra samhällsintressen. Inte minst i frågor som berör samhällets gröna omställning där intresset för de gröna näringarna börjar stiga, men kunskapen för näringarna är låg.

Det gröna näringslivet i Sverige omsätter drygt 80 miljarder kronor per år, enligt Grönt näringslivsindex. Det finns en bredd inom näringen - allt från animalieproduktion, växtodling, förädling och skogsnäringen. Det skapar arbetstillfällen samt ett långsiktigt och hållbart värde i hela landet. Det privata ägandet garanterar mångfald och på sikt skapar mångfald i brukandet och ägandet en större motståndskraft, både inom näringen och i samhället i stort.

I få näringar är långsiktighet så betydelsefullt som i de gröna näringarna. Att äga och förvalta går på ett naturligt sätt ihop. Ägande i de gröna näringarna betyder ansvar och långsiktig planering, vilket i slutändan betyder hållbart brukande av jord och skog.

I tider av kris kan klåfingrigheten från äganderättens skeptiker bli särskilt påtaglig. Utan ett stärkt privat ägande kommer investeringsviljan i framtidens jord- och skogsbruk att rasa. Och då blir den gröna omställningen och motståndskraften lidande i hela samhället.

LÄS MER: Kunskapen brister om mitt och ditt i naturen

LÄS MER: "Strandskyddet är en inskränkning i äganderätten"