Staten måste ta ansvar för de stora rovdjuren

Om staten beslutar att de stora rovdjuren ska finnas i områden med betesdjur kräver vi att staten låter sätta upp och bekosta rovdjursavvisande stängsel vid alla berörda gårdar, skriver Förbundet Sveriges småbrukare.

Etableringen av nya vargrevir sker i dag i många av Sveriges mest betesdjurstäta områden. FOTO: GÖTE ERIKSSON/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

De stora rovdjuren breder ut sig över en allt större del av Sverige. Nyligen rapporterades om ytterligare två nyetablerade vargrevir i Skåne. Etableringarna sker i dag i många av Sveriges mest betesdjurstäta områden. Oron för rovdjursangrepp stressar och plågar djurägarna.

Erfarenheterna från de senaste decenniernas ökade utbredning av de stora rovdjuren, visar att med de stora rovdjuren följer en våg av nedläggning av i första hand de små besättningarna av lantbrukets betesdjur. Ett minskat antal lantbruk med producerande betesdjur hotar både vår svenska livsmedelsförsörjning, den biologiska mångfalden och landsbygdens framtid.

Vi, representanter för Förbundet Sveriges småbrukare församlade till stämma, kräver att staten, som ansvarig för rovdjurspolitiken, tar sitt ansvar för att skydda våra betesdjur från rovdjursskador.

I alla andra sammanhang där staten, genom sina beslut riskerar att skada andra eller andras egendom, är det självklart och en skyldighet att staten vidtar skadeförebyggande åtgärder. Det kan till exempel gälla staket och bullervallar längs väg- och järnvägar där man riskerar att försämra bullermiljön eller att människor kommer till skada i trafikmiljön. Det är inget som den enskilde måste bekosta. Detsamma borde gälla för oss i lantbruket. Har staten bestämt att vi ska ha de stora rovdjuren i stort sett hela Sverige, ska staten också ta sitt ansvar för att förhindra de skador som detta medför.

Det är inte rimligt att den enskilde lantbrukaren själv ska, med ett litet bidrag från staten, svara för de kostsamma skyddsåtgärder i form av rovdjursavvisande stängsel som erfordras för ett rimligt skydd för betesdjuren. Att som i dag lantbrukaren, ofta med lånade pengar, först ska bygga och bekosta stängslen och sedan så småningom få ut det lilla bidraget från staten, gör inte saken bättre.

Vår uppfattning är att stora rovdjur inte är förenliga med betesdjur. Om staten trots allt beslutar att de stora rovdjuren ska finnas i områden med betesdjur kräver vi att staten låter sätta upp och bekosta rovdjursavvisande stängsel vid alla gårdar med betesdjur som berörs av de stora rovdjuren. Det är inte något statsstöd till lantbrukarna utan en skadeförebyggande åtgärd som den som beslutar om rovdjurspolitiken, staten, ska ta ansvar för.

Jonas Wangsten
Ordförande Förbundet Sveriges Småbrukare