Stockholms stad vill stänga ned Åva Gård

Mjölkbönderna Fredrik Segerberg och Malin Östlingsson riskerar att förlora både hem och leverne. Stockholms stad som de arrenderar gård och mark ifrån vill lösa ut deras arrende.

FOTO: URBAN BRÅDHE

Makarna Fredrik Segerberg och Malin Östlingsson arrenderar och driver mjölkproduktionen Åva gård. På gården som ligger i Österhaninge utanför Stockholm finns ett 60-tal kor och man brukar 35 hektar mark. I våras sattes deras långsiktiga planer för livet på gården helt på ända. Förvaltaren, Stockholms Stad, vill sälja gården och lösa ut dem från arrendet.

FOTO: URBAN BRÅDHE

Föreläggande gav respons

Redan 2013 uppmärksammade paret Stockholms stad om att det fanns brister i ladugården. Men inte förrän det kom ett föreläggande från länsstyrelsen med krav om att bristerna skulle åtgärdas till oktober 2018 agerade stadens fastighetskontor.

Paret blev då informerade om att förvaltaren utredde en eventuell försäljning av fastigheten och uppsägning av arrendet. För Fredrik och Malin som levt i tron att förvaltaren var villig att investera i en ny ladugård åt företaget vändes livet upp och ned.

– Ingen har pratat med oss innan om att det skulle säljas. När vi påtalat bristerna har de bara förhalat saken och skjutit det på framtiden, säger Fredrik Segerberg.

"Orimliga siffror"

Från Stockholms stads utredningsbeslut i ärendet går att läsa att förvaltaren beräknat kostnaden för att ersätta det gamla stallet med ett nytt och renovera makarnas bostad skulle uppnå en summa på 30 miljoner kronor. Och att "Kontoret anser att en mer ändamålsenlig förvaltning och ett bättre nyttjande av stadens resurser bör utredas. Det troliga är att detta uppnås genom en försäljning av en eller fler av fastigheterna."

– Det vi håller på med nu är att ta in offerter för att visa Stockholm Stad vad det egentligen skulle kosta att göra de förändringar som finns. För i vår värld är de där siffrorna helt orimliga, säger Fredrik Segerberg.

”Inget förhandlingsutrymme”

Trots den uppenbara tvisten mellan parterna finns det i dagsläget ingen osämja mellan förvaltare och arrendator. Stockholms stad har anlitat LRF Konsult för att hjälpa makarna.

– Just nu verkar de bara vara intresserade av att genomföra det politiska beslutet, vilket är att lösa ut oss från gårdsarrendet. Vi har märkt att det inte finns något förhandlingsutrymme. Men i det här finns det ändå ingen osämja mellan förvaltaren och oss. Nästa vecka ska vi ha möte med LRF Konsult för att gå igenom vilka möjligheter vi har, säger Fredrik Segerberg.

FOTO: URBAN BRÅDHE

Kämpar för hans dröm

Och det är fler som vill stötta paret. På webbsidan skrivunder.com har det startats en namninsamling för att rädda Åva gård.

– Utan stödet och alla fina kommentarer hade jag aldrig orkat med det här. Jag kämpar för Fredriks dröm om att vara mjölkbonde. Han har slitit här i det tungjobbade stallet i 12 år och jag vill att han ska få förutsättningar att visa hur duktig han faktiskt är, säger Malin Östlingsson.

LÄS MER: Skyddsgröda ska stoppa vildsvinens framfart