Stoppa häxjakten på svenska bönder

Ingen annan bransch blir lika ifrågasatt som jordbruket. Men för att det även i fortsättningen ska kunna vara en tillgång för Sverige behöver den pågående häxjakten upphöra, skriver Johannes Thernström.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Avslöjandet om hur kor och grisar plågades på ett Kravmärkt slakteri i Skåne är förskräckligt. I Sverige har vi lagar som ska skydda djuren, men dessvärre finns det personer som inte följer dessa lagar och de ska straffas för det. Tyvärr drabbas hela djurhållningsbranschen av hat och hot för att några få inte följer de viktiga reglerna.

Tonen i debatten som följer efter ett avslöjande om vanvård i svensk djurhållning är destruktiv. Bilden som målas upp av svensk djurhållning, pådriven av radikala organisationer som Djurrättsalliansen, är inte rättvisande. Svenskt jordbruk är bland de bästa i världen - för djuren, klimatet och miljön. Uppfödningen av djur är helt avgörande för att bevara våra öppna landskap, vår hållbara matförsörjning och den biologiska mångfalden. Djurrättsalliansen skriver på sin hemsida att det är oetiskt och aldrig kan rättfärdigas att äta djur. Djurrättsaktivister gör sig skyldiga till hot, våld och trakasserier mot svenska bönder.

Det är inte förvånande att partier som ligger nära djurrättsanhängarna ideologiskt, som Miljöpartiet, går ut och kräver obligatorisk kameraövervakning på samtliga slakterier. Förslag som varken är i paritet med problemen eller särskilt genomtänkta. Redan idag är veterinärer närvarande vid 95 procent av all slakt och många slakterier väljer frivilligt att övervaka sin verksamhet med kamera. Vid kameraövervakning följer även frågor om integritet. Vem ska få tillgång till filmmaterialet, till vilken övervakning ska kamerorna användas och vid vilken tidpunkt? Miljöpartiet driver inte integritetskränkande förslag som total kameraövervakning i miljöer där människor känner sig hotade och utsatta. Det borde vara lika orimligt att driva det för övervakning av slakterier.

Djuren skyddas istället bättre genom att de orosanmälningar om felaktigheter som görs följs upp bättre än vad som görs idag. Det är även paradoxalt hur partier som i vanliga fall är principiellt emot strängare straff, är positiva till att grovt djurplågeri alltid ska leda till fängelse och vill höja maxstraffet till fyra års fängelse från dagens två. Straffet för grov misshandel mot en människa är i dag från fyra till max tio år. Det är orimligt att grovt djurplågeri skulle kunna leda till samma påföljd som grov misshandel mot en människa.

Det blir allt svårare att vara bonde i Sverige. Bönder får höra allt ifrån att de är ansvariga för klimatproblemen genom deras kors fisar, till att de misshandlar sina djur dagligen. Lönsamheten sjunker och till det kommer konstant ny byråkrati och regleringar från politikerna. I slutet av 1980-talet fanns det nästan 40 000 mjölkbönder i Sverige, idag finns knappt 3 000. De som inte inser att hoten och hatet mot bönderna är en av anledningarna till detta är blinda. Enligt en granskning av Göteborgs-Posten genomfördes 200 dåd mot bönder mellan 2017 och 2019 av så kallade djurrättsaktivister.

Ingen annan bransch blir lika hårt granskad och ifrågasatt som det svenska jordbruket. Det vi inte får glömma, när folkmobben står vid dörren utan att ha hela bilden klar för sig, är att vanvårdade djur är undantag och inte regel i svensk djurhållning. Svenskt jordbruk är viktigt för vårt klimat, vår miljö och vår ekonomiska tillväxt, samtidigt som det är världsbäst på djurhållning. Men för att jordbruket även i framtiden ska tillåtas vara det, behöver den pågående häxjakten upphöra.

Johannes Thernström, ledamot i Moderata Ungdomsförbundets styrelse

LÄS MER: ”Det är lätt att tro att det är den sanna bilden”

LÄS MER: Förtroendevalda bryter mot djurskyddslagen

LÄS MER: "Jag pratar gärna djuromsorg med Uppdrag Granskning"